Gå til hovedindhold

Til middag i 1700-tallet

Historie, 6. klassetrin

af Olina og Mie

- et forløb fra inspirationskataloget Mad i alle fag.

Bonden, borgerskabet og adelen

Forløbets formål

I 1700-tallet var Danmark et standssamfund og underlagt enevælden. Dette viste sig også i maden, hvor konge, adel og borgerskabet havde adgang til en lang række varer, som sjældent eller aldrig nåede ud til bondens bord. 

Aktiviteten “Til middag i 1700-tallet” skal give eleverne en indsigt i tidligere samfundsforhold i fortiden, og samtidig kunne skabe en sammenhæng mellem deres fortidsforståelse og nutidsforståelse. 

Et af historiefagets formål er at styrke elevernes historiske bevidsthed med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. 

“Til middag i 1700-tallet” kan styrke elevernes historiske bevidsthed, og dermed skabe forståelse for fortidens betydning for nutiden. 

Aktiviteten tager primært udgangspunkt i kompetenceområdet Historiebrug:

 •  “Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden.”
 •  “Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.”

Forløbets opbygning

Forarbejde til forløbet
Eleverne har arbejdet med et forløb om tidsperioden: 1700-tallet. Herunder samfundets struktur, kolonisering og forskellige levevilkår for samfundsgrupperne.

Inden start

 • Madkundskabslokale skal bookes
 • Råvarer skal købes ind
 • Arbejdsark indeholdende opskrifter og historisk baggrundsviden udarbejdes og printes.

Forløbets opbygning

 1. Eleverne præsenteres for aktiviteten “Til middag i 1700-tallet”, hvor de får tildelt deres samfundsgruppe i grupperne ’bonden’, ’borgerskabet’ og ’adelen’. 
 2. Eleverne præsenteres for forskellige råvarer, som de senere skal arbejde med. De skal i grupperne tale om hvilke råvarer, der kunne passe til deres samfundsgruppe. Derefter skal grupperne fortælle i plenum om, hvorfor de har valgt de specifikke råvarer. 
 3. Dialog mellem lærer og elever om 1700-tallets råvarer skal gøre eleverne bevidste om, hvilke råvarer der tilhører deres samfundsgruppe. 
 4. Arbejdsark udleveres til de tildelte samfundsgrupper. Arbejdsarket læses igennem, og opgaver uddelegeres i gruppen. 
 5. Elevgrupperne skal ud fra deres opskrift lave deres 1700-talsmåltid.
 6. Eleverne skal invitere hinanden på middag, hvor de skal fortælle om deres ret, hvilke råvarer de har brugt og fremvise måden, hvorpå man spiste sammen i denne gruppe. + perspektivering til nutiden. 
 7. Evaluering: Hvordan opleves det at være under disse begrænsninger og muligheder ift. den samfundsgruppe, man har arbejdet i?

Hvordan kan forløbet forkortes?

 • Sværhedsgrad: let - simple råvarer og retter. Evt. smag på i forvejen tilberedt mad og tal om råvarer i stedet for at lave retterne.

Hvordan kan forløbet forlænges? 

 • Flere retter og råvarer. 
 • Rollespil fra datidens middage udføres under middagene. 

Tid og sted, hvad og hvordan

Klasselokale: Eleverne tildeles en samfundsgruppe.     

Klasselokale/madkundskabslokale: Præsentation af aktiviteten. Dialog om råvarer. Gruppearbejde 

Madkundskabslokale: Produktion af mad. Gruppearbejde 

Madkundskabslokale: Præsentation af middage. Gruppearbejde 

Klasselokale: Evaluering af aktiviteten: Begrænsninger og muligheder ift. råvarer. Dialog i plenum.