Gå til hovedindhold

Madvalgs betydning for levevilkår

Idræt, udskoling

af Emma og Serpil

- et forløb fra inspirationskataloget Mad i alle fag.

Forløbets formål

Elever i udskoling skal i idrætsundervisningen ”lære at vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel, samt analysere og opnå viden om levevilkårs betydning for idrætsudøvelse”. Ved at arbejde med det glykæmiske indeks og makronæringsstoffer får eleverne igennem denne aktivitet mulighed for øge deres viden om ”faktorer som påvirker madvalg, trivsel og miljø, så eleverne bliver i stand til at træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed”. Denne aktivitet ligger derfor op til et samspil mellem de to fag madkundskab og idræt, som begge sætter fokus på emnet sundhed og vil være ideel som afslutning på et forløb omkring makronæringsstoffer eller sundhed.

Forløbets opbygning

Før aktiviteten vælges en mængde kalorier, som hver elev skal indtage, fx 400 kcal. Herefter vælges en aktivitet, hvor der vil blive forbrændt ca. samme antal kalorier over en bestemt tidsperiode. Det kunne fx være 30 min. fodbold. Ved boldspil kan man overveje, om man under aktivitetens forløb skal anvende boldspilstrappens forskellige trin til at motivere eleverne til at deltage uanset niveau.

Indkøb af forskellige fødevarer (med fokus på makronæringsstoffer og glykæmisk indeks’ tre kategorier), samt materialer til fysisk aktivitet.

Aktiviteten startes i køkkenet eller et andet lokale, som giver mulighed for opstilling af mad og plads til at arbejde i mindre grupper. Eleverne fordeles herefter i grupper af 3-4 personer. Gruppen bliver enige om, hvem der spiser efter hvilken glykæmiske kategori. I fællesskab udvælger de mad til hvert gruppemedlem, som primært består af fødevarer, som hører under deres tildelte kategori. Herefter tilberedes maden, hvis dette er nødvendigt. 

Maden spises, mens eleverne undersøger makronæringsstoffer i hver deres måltid, dette kan f.eks. gøres i programmet Vitakost. Eleverne skal i gruppen drøfte, hvem som har spist det mest optimale måltid forud for sin respektive aktivitet. Diskutér i plenum, hvordan en optimal kost for en idrætsudøver af samme aktivitet vil se ud. 

Herefter rydder eleverne op i lokalet og gør klar til den fysiske aktivet, enten i hallen eller på udendørsareal. Når eleverne er færdige med den fysiske aktivitet, afsluttes dagen med fælles opsamling.

Tid og sted, hvad og hvordan

1. lektion (ca. 90 min) - Madkundskab: Eleverne bliver introduceret til dagens aktiviteter, sammensætter måltider. Grupperne kan dannes tilfældigt eller vælges på forhånd. Glykæmiske kategori indeks ark hjælper til sammensætning af måltid.

2. lektion (ca. 45 min): Undersøg måltiderne og diskutere kostsammensætning. Madvalgs betydning for levevilkår som idrætsudøver i plenum. 

3. & 4. lektion (ca. 90 min) - Idrætshal: Fysisk aktivitet - fx boldspil. Udvælg øvelser som enten passer til gruppe- eller klasse-aktivitet. Opsamling og evaluering: Opsamling i plenum.