Gå til hovedindhold

Scones - lær om britisk kultur

Engelsk, 5. og 6. klassetrin

af Nikita og Julie

- et forløb fra inspirationskataloget Mad i alle fag.

Forløbets formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem praktisk arbejde får en dybere forståelse for kulturelle ligheder og forskelle. Ved at eleverne skal oversætte en opskrift, som de senere skal bruge i praksis, bliver arbejdet omkring oversættelsen mere meningsfuld.  

Aktiviteten tager udgangspunkt i kompetenceområderne kultur og samfund, samt skriftlig kommunikation med fokus på færdigheds- og vidensområderne interkulturel kontakt og skrivning.

Aktiviteten er tænkt til 5.-6. klasse og knytter sig til fællesmålene efter 7. klasse. De to primære Fælles Mål, som aktiviteten arbejder ud fra, er "eleven kan fortælle om kulturelle forskelle og ligheder i enkle kulturmøder” og “eleven kan skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk.” 

Forløbets opbygning

Aktiviteten foregår i klasselokalet og i madkundskabslokalet. 

På forhånd skal der printes et engelsk eksemplar af opskriften på scones til hver elev. Læreren sørger for, at alle ingredienser til opskriften er købt ind og står klar i madkundskabslokalet. De fleste ingredienser kan ofte findes i madkundskab, som en del af det faste indhold. 

Selve aktiviteten består af to dele. 

Første del: 

I klassen inddeles eleverne i par, hvor de får udleveret en opskrift hver, og skal sammen oversætte den fra engelsk til dansk. Til oversættelsen bruges en elektronisk ordbog. Afslutningsvis gennemgår vi i fællesskab opskriften. 

Anden del:

I madkundskab arbejder eleverne i grupper af 3-5 elever. Eleverne har medbragt den engelske opskrift, som de arbejder ud fra. Eleverne følger opskriften, og læreren går rundt og hjælper med eventuelle spørgsmål. 

Når sconesene er bagt, sidder alle sammen og spiser, mens der tales om processen, nye engelske ord, eleverne har lært, samt forskelle og ligheder mellem dansk og engelsk bagværk. 

Hvis man ønsker at forlænge aktiviteten, kan man tilføje en øvelse, der arbejder med elevernes ordforråd. Dette kan gøres gennem et vendespil, hvor eleverne skal parre de danske og engelske ord, som de har lært gennem arbejdet med opskriften på scones. 

Aktiviteten kan differentieres ved at give nogle elever en gloseliste, eller ved at opskriften skal oversættes fra dansk til engelsk i stedet.

Tid og sted, hvad og hvordan

45 minutter - Klasseværelset: Eleverne skal oversætte en opskrift på scones fra engelsk til dansk. Alle elever har fået udleveret en opskrift i print. 

Eleverne skal arbejde i par og må bruge en online ordbog til at oversætte opskriften.  

60 minutter - Madkundskabslokalet: Eleverne bager scones ud fra en engelsk opskrift. Eleverne arbejder sammen i grupper af 3-5. 

30 minutter - Madkundskabslokalet: Mens der spises, tales der om processen og nye ord. Fælles gennemgang. Aktiviteten foregår på engelsk.