Gå til hovedindhold

Reklame til Street Food Festival

Dansk, 6. klassetrin

af Emma, Sigrid og Sofie

- et forløb fra inspirationskataloget Mad i alle fag.

Forløbets formål

Denne aktivitet relaterer sig godt til både madkundskab og dansk, da eleverne får udviklet deres sproglige færdigheder i arbejdet med reklamer, samt viden om dens typografi og multimodalitet. Denne aktivitet tager udgangspunkt i kompetenceområdet fremstilling og fællesmålet, der kan ses i faktaboksen. 

I forhold til madkundskab, tager denne aktivitet udgangspunkt i kompetenceområdet måltid og madkultur, da eleverne skal udvikle måltider til Street Food, som udvider deres kompetencer inden for madkulturforståelse. Denne aktivitet tager udgangspunkt i følgende fælles mål for faget madkundskab: Eleven kan opbygge måltider til særlige anledninger. 

  1. Eleven kan fremstille større multimodale produktioner samt har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion. 
  2. Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt samt har viden om komplekse fremstillingsprocesser.

Forløbets opbygning

I dette forløb giver vi eleverne mulighed for at arbejde med både mad og reklamer. Det er tilegnet en fagdag, hvor eleverne primært arbejder i madkundskabslokalet hele dagen. 

Selve fagdagens mål er, at alle grupper får udarbejdet en reklame, som skal indgå i et samlet reklamekatalog, der skal deles ud til de klasser, som de ønsker at invitere forbi til deres street food festival. Eleverne får i starten af dagen en introduktion til Street Food og opsummering af reklame som genre. 

Læreren har forberedt 8 opskrifter, der hører under kategorien Street Food, som bliver uddelt til de enkelte grupper. 

Eleverne skal i deres grupper forberede den Street Food mad, som de har fået tildelt. De skal øve sig i deres kreative færdigheder samt have blik for den reklame, som de senere på dagen skal lave. Reklamen skal laves ud fra AIDA-modellen samt deres viden om multimodalitet. Derudover skal de undersøge den ret, de har fået tildelt og producere en beskrivende tekst samt et billede. 

Hvis man har mulighed for at forlænge forløbet med flere lektioner en anden dag, så ville det være en ide at give eleverne tid til at øve deres ret endnu en gang, inden de skal afholde street food festivalen. Derudover kan eleverne også bruge endnu mere tid på deres reklame, inden den skal trykkes til det samlede katalog 

Hvis man derimod ikke har mulighed for at sætte to dage af, kan man med fordel lave reklamen online i stedet for at printe den, og så nøjes med at sende den til lærerne, som kan komme og smage i spisepausen. Man kan også med fordel skifte emnet ud til fx smørrebrød. 

Tid og sted, hvad og hvordan

8-9.15 i madkundskab: Introduktion til street food samt en repetition af reklamegenren. Der bliver primært arbejdet i plenum, og læreren skal have forberedt 8 opskrifter. 

9.15-12 i madkundskab: Eleverne skal lave deres ret, hvor de også skal snakke om deres reklame. Eleverne skal arbejde i grupper, hvor de skal lave deres ret med henblik på at tage et billede til deres reklame. 

12-14.30 i madkundskab: Reklamerne laves færdige og de skal samles til et færdigt katalog. Reklamen skal sættes op som A4-format på computeren. 

Ugen efter på den valgte dato for festivalen: Reklamekataloget er trykt og eleverne skal lave mad til de inviterede klasser. Eleverne arbejder i grupper og lokationen bør være let tilgængeligt for besøgende. 

Hæng f.eks. elevernes reklamer op på væggene på skolen, og invitér alle