Gå til hovedindhold

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Gratis kickoff-dag

11. april kl. 12-16 i Roskilde

Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Få ny viden og afprøv konkrete værktøjer på kickoff-dagen!

Tilmeld jer her

Gratis kurser i SSF i efteråret

Bliv klogere på udvalgte SSF-temaer og klædt på til at udvikle SSF på din skole.

Deltag på et 6-timers kursus (vælg mellem tre datoer) - eller på et 15-timers kursus for ressourcepersoner, som løber over tre gange med onlinesparring mellem kursusgangene. 

Læs mere og tilmeld dig her

Giv SSF-undervisningen et løft - på din skole og ind i dit fag

Vær med i en landsdækkende indsats og hold øje med den nye faglige portal SSFkompas.dk.

Der er udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen. Det læser vi om i medierne, vi ser det på skolerne, og en rapport fra Als Research ApS (2019) peger på, at både ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere. Eleverne savner ligeledes undervisning i emner som rettigheder, normer, køn, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed.

På baggrund af ovenstående undersøgelse har STUK afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning. Et landsdækkende løft, forankret i den regionale indsats, tæt på de enkelte skolers praksis, der kan styrke både det faglige indhold, et fælles sprog samt en funktionel struktur og organisering. 

De nationale Centre for Undervisningsmidler (CFU) faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne og eksterne parter som Sex & Samfund, Børns Vilkår, Danske Skoleelever samt andre relevante aktører. Disse udgør tilsammen et stærkt og nytænkende fagligt felt. 

Besøg den faglige SSF-portal, der understøtter din specifikke undervisning

Til oktober vil der være pilotafprøvning på den gratis portal SSFkompas.dk. Portalen indeholder læremidler, undervisningsforløb, baggrundsviden og materialer. Materialerne sætter struktur på organiseringen i formater, der kan understøtte en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse kan inddrages. Et særligt fokus er at understøtte kompetenceløft af jer lærere, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter jeres fag. 

Se filmen om SSFkompasset på SSFkompas.dk

Hvordan kan I som skole deltage?

I kan både deltage som samlet kommune eller enkelt skole og på forskellig vis fra skole til skole. For at gøre forløbet så fleksibelt som muligt for den enkelte skole er forløbet bygget op omkring en række kursusformater. Disse formater kan uddybes ved kontakt til den regionale CFU-tovholder, se oplysninger nederst. Forløbet ser overordnet således ud:

  • Pilotafprøvning af portalen og forskellige kursuspakker fra oktober til december 
  • Udrulning af indsats på jeres skole i 2023.

I kan således deltage på fleksibel vis, alt efter jeres muligheder og interesser. Forløbet er gratis. 

Vi håber, at det er i jeres interesse at deltage. Tag gerne kontakt til undertegnede, der er jeres regionale tovholder, i forhold til en uforpligtende samtale og afklaring omkring den indsats, I ønsker på jeres skole. 

For mere information kontakt din regionale tovholder Mette Bech, mebe@pha.dk, 7248 1956.

Kontakt din CFU-konsulent