Gå til hovedindhold

Balance mellem forbrænding og kalorieindtag

Idræt

af Cecilie, Malene, Julius og Magnus

- et forløb fra inspirationskataloget Mad i alle fag.

Forløbets formål

Aktivitetens overordnede formål er, at den skal stemme overens med de øvrige mål for idrætsfaget. Her nævnes det blandt andet, at eleverne i faget idræt skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Vores aktivitet er heraf udarbejdet med henblik på, at eleverne skal kunne se en mening i forhold til den aktivitet, de deltager i. 

Eleverne skal via løb og tracking af forbrændte kalorier få en idé om, hvad dette reelt svarer til i forhold til kost. Efterfølgende vil eleverne få mulighed for selv at forberede kost, der repræsenterer de kalorier, der er blevet forbrændt. Dette er blevet gjort med henblik på at eleverne direkte skal kunne visualisere, hvor meget motion, der reelt skal til for at forbrænde x antal kalorier. 

Forløbets opbygning

Overordnet strækker aktiviteterne over to lektioner. Forinden undervisningen skal eleverne have klaret følgende; de skal have målt sig, vejet sig og installeret app’en “LifeSum”. Data for vægt og højde bliver naturligvis ikke delt og er blot for den enkelte elev.

Læreren skal herudover have indkøbt de nødvendige ingredienser til madlavningen efterfølgende.

I første lektion får eleverne 45 minutter til at løbe x antal kilometer på tiden, der er til rådighed. Læreren nævner her, at det samtidig er tilladt at gå - det vigtige er, at der er tale om en fysisk aktivitet, hvor eleverne vil kunne måle deres forbrændte kalorier. 

Såfremt det er muligt, kan eleverne løbe i lokalområdet, hvis de har tilladelse eller de kan løbe på skolens grønne områder, hvis der er nogen tilgængelige. 

Herefter begynder eleverne i - eventuelt forudbestemte - grupper at forberede maden. Her er det vigtigt, at eleverne gør sig nogle tanker om, hvor mange ingredienser, de skal bruge og om pizzaerne skal variere ift. hvor meget, der tilføjes på hvert slice. 

Her vurderes det samtidig, at det er vigtigt, at en lærer er opmærksom på de problematikker, der kan opstå ift. diskrimination og det faktum, at alle elever ikke er lige høje samt vejer lige meget. Eleverne bør heraf få at vide, at de alle må indtage den samme mængde kalorier, men at pizzaen de laver blot skal repræsentere, hvor mange kalorier denne indeholder i forhold til de kalorier, eleverne har forbrændt. 

Tid og sted, hvad og hvordan

45 minutter - Skolens grønne områder eller andre gode løberuter: Eleverne skal ud og løbe de kilometer, de kan inden for 45 min. Hermed maks en strækning på 10 km. Eleverne tracker tid, mens de er på sin løbe/gåtur. Eleverne løber/går hver for sig.

Klasselokalet: Eleverne har downloadet app'en Lifesum, hvor de skal tilføje den dyrkede motion. Her indtaster de vægt og højde, hvor der beregnes, hvilke kcal de skal indtage i løbet af en dag og hvor meget de har forbrændt på løbe/gåturen. Hver for sig.

Madkundskabslokalet: De går tilbage i køkkenet i grupper, kigger på deres kalorieforbrænding og laver pizza portioner ud fra deres forbrænding. I grupper.