Gå til hovedindhold

Åben skole og eksterne samarbejder, herunder folkebiblioteket

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre står der bl.a.:

§1, stk.2.2: Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at… … formidle kulturtilbud til børn og unge

§2, stk. 2.2: Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver: …Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.

Opgaven med at understøtte arbejdet med eksterne samarbejder og åben skole ligger som en del af det pædagogiske læringscenter. Det betyder i praksis, at der i PLC skal være en eller flere, der har den koordinerende rolle for at sikre, at der på skolen arbejdes med denne form for undervisning. 

Siden her har til hensigt at understøtte dette arbejde. Det er komplekst og stort, men også med potentiale for spændende undervisningsforløb og -nedslag, der styrker en motiverende og varieret undervisning. 

Tilbud og ressourcer

CFU-konsulenten har samlet eksisterende tilbud og ressourcer til inspiration.

Artikler fra Praksis

I vores faglige magasin Praksis, der udkommer gratis til skolerne to gange årligt, kan I ofte læse om åben skolesamarbejder. Herunder følger inspiration:

Kontakt en konsulent om åben skole

I CFU Absalon har alle konsulenter en opmærksomhed på åben skolesamarbejder og samarbejder med eksterne parter. Samtidig er der konsulenter inden for forskellige fagområder, der har arbejdet særligt tæt omkring projekter som disse. Søg gerne sparring her:

  • Pædagogiske læringscentre og læringsrum: Rikke Egeberg, rieg@pha.dk, 7248 1943
  • Kulturfagene (historie, kristendomskundskab, samfundsfag): Karina Bruun Houg, kabh@pha.dk, 7248 1964
  • Naturfag, digitalisering, STEM: Mikael Scheby, mks@pha.dk, 7248 1942
  • Billedkunst, it og medier: Helle Damgaard Melin, hedm@pha.dk, 7248 1948
  • Matematik, naturfag: Mari-Ann Skovlund Jensen, msj@pha.dk, 7248 2494
  • Håndværk og design, innovation og entreprenørskab, pædagogik: Bo Ditlev Pedersen, bdp@pha.dk, 7248 1970
  • Idræt: Mikkel Rygaard Pedersen, mirp@pha.dk, 7248 2342.

Kære kulturaktører

Kontakt os, hvis I gerne vil samarbejde om fx materialesæt til udlån, skolesamarbejder mv. 

Mvh. Karina Bruun Houg

Pædagogisk konsulent for historie, kristendomskundskab og samfundsfag

kabh@pha.dk / 7248 1964