Gå til hovedindhold

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Stk. 2: Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.

Stk. 3: Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscentres formål og funktion.

Bekendtgørelsen for PLC

Så landede den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre! 

Bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er udmøntningen af de nærmere regler, der omtales i folkeskolelovens § 19, stk, 3. Læs bekendtgørelsen.

I CFU Absalon ser vi frem til at arbejde os ind i den i et spændende udviklingsarbejde sammen med PLC’er, vejledere og ledere fra vores skoler og kommuner.

I kommunalt netværksregi har I mulighed for at få mig ud til en gratis præsentation og udfoldning af PLC-bekendtgørelsen. Interesseret? Kontakt mig på rieg@pha.dk

Vejledninger til folkeskolens tværgående temaer:

Se også vores CFU-fagsider: