Gå til hovedindhold

Åben skole i Region Sjælland

En forskergruppe på Absalon har kortlagt åben skole-tiltag i regionen. Vi dykker ned i to eksempler.

Af Bettina Buch, lektor, Dorrit Hansen, lektor, Birgit Brænder, lektor og Mari-Ann Skovlund, konsulent, alle ved Professionshøjskolen Absalon

Med folkeskolereformen fra 2014 fik Danmark en række nye tiltag omkring undervisningen i grundskolen.  Et af dem er, at skolen i højere grad skal samarbejde med det omkringliggende samfund.

Åben skolen - Børn ved bål

En forskergruppe på Absalon har foretaget en kortlægning af tiltag vedrørende Åben Skole i Region Sjælland i perioden december 2019 til februar 2020. Kortlægningen er sket på baggrund af kommunernes hjemmesider samt samtaler med kontaktpersoner i de 17 kommuner i regionen. Vi har set på tiltag inden for de fire kategorier af åben skole-samarbejde, der nævnes i bekendtgørelsen: kultur, natur, foreninger, erhvervsliv.

Vi har desuden kategoriseret i forhold til tre centrale forhold omkring en mere overordnet beskrivelse af kommunale tilgange og måder at arbejde med åben skole på. Disse tre centrale forhold er viden om:

  • Kommunernes strategi for åben skole
  • Kommunernes overordnede tiltag
  • Formalisering af samarbejde med omverdenen.

Kortlægningen viser, at kommunerne i regionen er godt i gang med at implementere åben skole, men at der er store forskelle kommunerne imellem. Især samarbejdet med kulturinstitutioner er stærkt. Imidlertid er der også mange samarbejder med foreninger, erhvervsliv og naturskoler og -vejledere. Måske er der endda flere samarbejder på naturområdet, end vi har fået oplyst, fordi der mange steder er et traditionsrigt veletableret samarbejde med lokale naturskoler. Der er efterfølgende formentlig sket yderligere formalisering og kommet yderligere initiativer i de enkelte kommuner, så vi har en formening om, at såfremt vi kontaktede kontaktpersonerne igen, ville vi finde endnu flere tiltag end på undersøgelsestidspunktet.

I disse to artikler er der et par korte neddykninger i to konkrete tiltag i regionen:

Skulle du være mere nysgerrig vedrørende kortlægningen, er du velkommen til at kontakte Bettina Buch, bbu@pha.dk eller Mari-Ann Skovlund, msj@pha.dk.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.

Praksis 6 forside

Denne artikel er udgivet i Praksis 6, 2021.