Gå til hovedindhold

Erasmus+

Hvad siger du til at komme på kursus i et europæisk land?

CFU Absalon inviterer til efteruddannelse i Europa
Igen i år arrangerer CFU Absalon efteruddannelse i Europa med Erasmus+ midler. 

CFU Absalon har fået bevilliget midler til efteruddannelser indtil 2027 (en såkaldt akkreditering), dvs. at vi kan ansøge om midler til projekter i 5 år. 

Erasmus+ tur til Berlin

Fra Berlinturen, november 2022

Succesen gentages!

Igen i år arrangerer CFU Absalon efteruddannelse for tysklærere i Berlin i Erasmus+ regi. 

Kurset finder sted på GLS Sprachzentrum Berlin fra d.23/11 – 2/12 2023 (uge 48).

Formålet med tyskkurset er i første omgang at tilbyde tysklærere i grundskolen en opkvalificering af deres målsprog i autentiske omgivelser. Desuden er der stor mulighed at udveksle viden og inspiration med andre tysklærere og således blive del af et værdifuldt netværk.

Udsagn fra kursister, der deltog på kurset i Berlin i november 2022:

Jeg er sikker på, mine elever kan mærke forskel på min undervisning før og efter, jeg var på kursus i Berlin.
På det personlige plan har det været enormt interessant at blive udfordret på sproget og få ny viden og læring med hjem. Ligeledes er det dejligt at være en del af et netværk nu, hvor man kan udveksle erfaringer og idéer.
I mit eget virke som tysklærer har jeg fået mange gode idéer til metoder, hvor eleverne kommer til at tale meget tysk.
Det var en stor tilfredsstillelse at få boostet sit eget sprog mht. ordforråd, grammatik og konstant tysk tale.

Dine internationaliseringskonsulenter: Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert