Gå til hovedindhold

Erasmus+

Hvad siger du til at komme på kursus i et europæisk land?

CFU Absalon inviterer til efteruddannelse i Europa
Igen i år arrangerer CFU Absalon efteruddannelse i Europa med Erasmus+ midler. 

CFU Absalon har fået bevilliget midler til efteruddannelser indtil 2027 (en såkaldt akkreditering), dvs. at vi kan ansøge om midler til projekter i 5 år. 

I den første 2-årige periode planlægger vi efteruddannelse inden for fagene tysk, engelsk, naturfag samt teknologiforståelse og makerspace.

Dine internationaliseringskonsulenter: Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert

De første efteruddannelseskurser, vi har i støbeskeen til det kommende skoleår 2022/23, ligger inden for fremmedsprogsområdet. Det drejer sig om følgende kurser:

Tysk (v/Marianne Hubert)
Efteruddannelsen i tysk handler om en opkvalificering af tysklærerens didaktiske og sproglige kompetencer og vil foregå i et tysktalende land.

Intentionen er, at målsproget opkvalificeres, kulturen opleves på første hånd, og der bliver mulighed for at knytte internationale kontakter samt danne netværk blandt deltagerne i Region Sjælland.

Engelsk (v/Ulla Krogsgaard)
Dette kursus vil handle om inkluderende og differentieret engelskundervisning i grundskolen.

Der sættes fokus på en kombination af kursusaktiviteter samt skolebesøg i et europæisk land. Intentionen er at give dig inspiration og viden til at håndtere differentiering fremover samt netværksdannelse med udenlandske og danske lærere.

Som en del af kursuspakken vil der være forberedende møder og efteruddannelse.

Vil du vide mere? 
For flere informationer kan du rette henvendelse til:
Marianne, mkh@pha.dk 
Ulla, ukr@pha.dk