Gå til hovedindhold

Jobshadowing som kompetenceudvikling

At rejse ud med Erasmus+ giver både ny inspiration til og indsigt i egen praksis. To lærere fra Hvalsø Skole har været på et 5-dages jobshadowing-ophold i Catalonien, og vi havde fornøjelsen af at være med den første dag.

Af Eva Petropouleas, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Fra Escola Joan Miro

De to lærere Eliz og Jonas arbejder med at implementere makerspace og teknologiforståelse på Hvalsø Skole, og det var særligt med det blik, at vi indledte et samarbejde med Escola Joan Miro. Skolen ligger i en mindre by ca. 25 km fra Barcelona og har elever i førskole-, indskolings- og mellemtrinsalderen.

Området er præget af mange indvandrere med forskellige nationaliteter, lavt uddannelsesniveau, analfabetisme og stor arbejdsløshed. De fire skoler i området er alle kategoriseret som skoler, hvor eleverne af socio-økonomiske årsager klarer sig dårligere end landsgennemsnittet. 

Escola Joan Miro har i en årrække deltaget i det særlige FAIG-projekt, som bidrager til de deltagende skolers kompetenceudvikling. Projektet handler om at opøve 21. århundredes kompetencer og makermindsets hos eleverne gennem projektbaseret læring.

Om FAIG-projektet

FAIG-projektet drives af det regionale uddannelsesagentur CESIRE i samarbejde med en række aktører, herunder Fablab Barcelona, MIT i Massachusetts, USA og High Tech High i San Diego, USA. Læs mere om FAIG.

Lange projektbaserede forløb

På Escola Joan Miro er det normale skema i dag afløst af længerevarende projektforløb, som undervejs inddrager alle fag. Hver gang et nyt projekt startes op, ryddes klassens vægge, og eleverne samarbejder med læreren om at udvikle projektet og udfylder undervejs væggene med undrespørgsmål, brainstorms, svar, fotos og alskens andre produkter. På den måde synliggøres processen, og væggene giver et håndgribeligt overblik, hvor de forskellige elementer kan studeres, flyttes rundt og byttes ud efter behov.

Fx arbejdede 3. årgang hele foråret ud fra spørgsmålet “Er alt, hvad du spiser, godt for dig?” Det gav bl.a. anledning til, at klassen undersøgte en masse omkring fødevarer og fødevareproduktion, kroppens fordøjelsessystem – bl.a. ved at lave dejagtige masser for at illudere mavesækken og tarmenes funktion – studeret varedeklarationer, lavet kalorieregnskaber, været på ekskursioner og selv lavet mad. Projektet blev afsluttet med mundtlige præsentationer for forældre samt en lille bog over alt det, de havde fundet ud af. 

Organisering og resultat af indsatsen

Skolen er organiseret i lærerteams, som hver dag har to timers forberedelse sammen med en ledelsesrepræsentant til at samarbejde om og udvikle projekterne. Organiseringen vidner om, hvor seriøst skolen tager beslutningen om at arbejde projektbaseret. Indsatsen har medført, at Escola Joan Miro i dag oplever et stort engagement fra både børn og forældre og opnår markant bedre resultater end de øvrige skoler i området.

Det har været utroligt berigende at opleve en skole, som lykkes med at arbejde så gennemført med PBL, og vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet.

Om Erasmus+

CFU Absalon har frem til 2027 mulighed for at iværksætte forskellige tiltag under Erasmus+ programmet for grundskoler. Det kan blandt andet være kurser i Europa og jobshadowingophold, hvor danske lærere følger en eller flere lærere i udlandet i deres praksis i en kortere periode.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.