Gå til hovedindhold

Indretning af makerspace

Billede af PlayLab i Vordingborg.

Der er ikke en bestemt måde, som et makerspace skal se ud på. Indretningen handler i høj grad om hvem brugerne er, hvordan er lokalerne beliggende på skolen og hvilke teknologier og designprocesser der ønskes i lokalet. 

Det er vigtigt at få indrettet et rum, som understøtter eleverne i de arbejdsprocesser, som man ønsker skal foregå der, og som ikke bliver en modspiller, fordi det er forkert indrettet. Det skal understøtte og facilitere elevernes skabertrang. Alligevel er der nogle guidelines, som i høj grad vil være værd at overveje, når man skal til at indrette lokalerne.

Overvejelser ved indretning af makerspace

  • Design til en elevkultur og de dynamikker, som finder sted når eleverne bevæger sig rundt og arbejder i lokalet. Overvej hvilke arbejdsprocesser, som skal foregå i de forskellige områder i makerspacet. Hvordan vil eleverne arbejde i lokalet? Og hvad ønsker vi de skal gøre? Et eksempel er vores erfaring, at eleverne tit står et stykke tid og kigger på, når 3D - printeren eller lasercutteren laver deres ting. Skab rum til det, så de ikke står i vejen for andre, og så det et sikkert for dem at kigge på.  
  • Design fleksibelt. Vælg nogle møbler, som kan tilpasses til forskellige elever og forskellige arbejdsopgaver. Det kan handle om at have værkstedsvogne på hjul, eller borde som kan hæves og sænkes alt efter hvad de skal bruges til. Ønsker I eleverne skal arbejde kollaborativt med projektet, så sørg for at have store arbejdsborde eller borde som kan samles, så man kan arbejde sammen. 

  • Designproces og fabrikation i samme lokale eller hver for sig? Det er en vigtig overvejelse, om stedet eleverne designer skal ligge i samme lokale som selve værkstedsdelen eller hver for sig. Hvis de to ting placeres adskilt i to forskellige lokaler, er det vigtigt, at lokalerne placeres tæt på hinanden, således at der ikke kommer til at gå for lang tid med at gå frem og tilbage. Hvis det ikke er muligt, så overvej muligheden af, at eleverne må bringe deres computere med ind i værkstedet, således det bliver muligt for dem hurtigt at lave ændringer på deres design. For undervisere er det også vigtigt at overveje, om undervisningen skal foregå i værkstedet, da støj fra maskiner og udsugning kan være til stor gene; og generelt bliver elevernes opmærksomhed let afledt af maskinerne. En optimal løsning kunne være at placere værkstedet op af et lokale til at undervise og/eller designe i gerne adskilt af en glasvæg og en dør til lokalet. På den måde mindskes støjgenerne betragteligt, men samtidigt føler elever stadig de er i lokalet.  

  • Skab et sikkert sted at arbejde undersøgende og kreativt. Man kan sagtens skabe et makerspace, der er spændende og sjovt at arbejde i samtidig med at der er tænkt sikkerhed. Tænk sikkerheden ind allerede i planlægningsfasen, så er det muligt at lave smarte løsninger. 

  • Plads til bevægelse i rummet. Ligesom det er vigtigt at rummet er ordentligt organiseret, så er det også vigtigt, at der er plads i rummet til at de som arbejder der kan bevæge sig frit rundt uden fare for sikkerheden. Sørg for at områder til udgange, sikkerhedsudstyr og værktøj holdes ryddeligt og tilgængeligt. 

  • Snavs og teknologi i samme rum? De fleste makerspaces indeholder to typer af udstyr - det beskidte, som sviner med snavs og støv(fx. CNC fræsere, boremaskiner osv.) og det rene udstyr (3D printere, folieskærer og lasercuttere). Det er en god idé at indtænke i indretningen, at der er forskellige zoner i rummet til henholdsvis den ene og den anden type. Fx kan det være en god idé at have det beskidte udstyr i et aflukket område, som indrettes med en spånsuger til rengøring. 

  • Planlæg masser af strøm. Mange af de ting der skal bruges i et makerspace kræver strøm. Derfor er det vigtigt at have nok stik, og at få dem placeret hensigtsmæssigt fra starten. Forlængerledninger og kabeltromler kan blive en sikkerhedsmæssig katastrofe i et værksted med store maskiner. 

  • Opbevaring af materialer. Ofte er materialeopbevaring ikke noget som ofres megen opmærksomhed. Men det er til stor gene, hvis eleverne skal arbejde i et område som flyder med træplader og kasser med filament. Det roder, gør det vanskeligere at arbejde struktureret, og det kan blive et problem for sikkerheden. Hav gerne et lokalet i umiddelbar nærhed til opbevaringer af de store mængder af materialer og hav et lille udvalg af de materialer, som skal bruges ofte i selve værkstedet. Her vil det være optimalt at tænke det sammen med møblementet. Fx kunne indrettes et bord med udtrækshylder under lasercutteren, hvor birkefiner og akrylplader kunne opbevares liggende vandret, således de ikke slår sig og bliver skæve.