Gå til hovedindhold

Sprog med LEGO

Foto af lego

Lån vores LEGO-sæt til din undervisning og få dem leveret direkte til din skole: 

Lego StoryStarter

Kan anvendes til Lego-fortællinger i grupper.

> Lån sættet på mitCFU.dk

Lego BuildToExpress

Kan anvendes til Lego-tasks enkeltvis eller parvis.

> Lån sættet på mitCFU.dk

Fairy Tales Mash-up oder Märchenmix - et forløb med LEGO

LEGO er et godt værktøj til at arbejde med den gode historie og de byggeklodser, som sproget består af.

Med brugen af dette værktøj i et fremmedsprog forenes funktionel mundtlig og skriftlig kommunikation med en innovativ tilgang samtidig med, at konkrete artefakter (legoklodser), teknologi og læring tilkobles.

Til dette forløb er der udarbejdet gratis materialer:

Byg fremmedsproget op med LEGO

Nedenstående materialer er udviklet og afprøvet i projektet ’Byg fremmedsproget op med LEGO’, som er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Projektbeskrivelse: Byg sproget op med Lego bygger på det legende element

Det legende element fremmer fantasi, sprog og udtryk. En mere legende undervisning kan således øge de sproglige kompetencer og motivere flere elever til at interessere sig for og tilvælge sprogfagene. 

Mange elever sidder for passive i sprogundervisningen, usikre på om ordforrådet kan bære og om det, de siger på fremmedsprog, er korrekt. Samtidigt møder vi mange lærere, der finder det vanskeligt at differentiere og tilgodese de mange faglige niveauer i klasserummet.

Dette forløb tilbyder en differentieringsmulighed og inviterer til mundtlighed, idet det understøtter en legende og kreativ tilgang til at bruge og dermed lære sprog.

I dette forløb vil vi koble fremmedsprogsundervisningen med artefakter, digitale værktøjer og således sætte fokus på:

  • Mundtlig og skriftlig kommunikation, fx ordforråd, fokus på form, dialog, præsentation, strategiarbejde
  • Kollaboration 
  • Kreativitet og innovation 
  • Digitale læremidler som understøttelse af fremmedsprogstilegnelsen (fx Bookcreator)

Eleverne arbejder både med et analogt og digitalt produkt. Dvs. en fortælling på engelsk, tysk eller fransk baseret på Lego-byggeri samt en multimodal tekst i fx BookCreator i SkoleTube.dk.

Frem for alt ønskes at give eleverne lyst og mod til at arbejde med og på fremmedsproget. 

> Læs mere i artiklen.

Læs også om, hvordan du kan rekvirere et kursus til din skole. Se ligeledes de mange gratis materialer, som følger projektet fra start til slut.

Skræddersy et kursus til din skole