Gå til hovedindhold

Prøven i FP9 og FP10

Skal du føre til prøve i 9.-10. klasse i engelsk, fransk eller tysk?

FP9: Mundtlig engelsk er en bunden prøve. Skriftlig engelsk, mundtlig og skriftlig fransk og tysk er udtræksprøver

FP10: Prøverne er frivillige.

Prøveforberedende materiale

Nyt fra læringskonsulenten for engelsk:

På fagtræffet i november blev der nævnt et prøveforberedende materiale til den mundtlige prøve i engelsk, der ville blive placeret på emu.dk. Dette er nu tilgængeligt: emu.dk/grundskole/engelsk/proever

Med tiden kommer der tilsvarende materialer til den skriftlige prøve. Og der bliver udarbejdet noget tilsvarende til tysk og fransk.

Se læseplan, vejledning og faghæfte til:

Kontakt os for sparring og vejledning:

Kim Østerskov Andersen (kian)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Kirstine Jordan (kirj)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Bliv opdateret på afgangsprøverne, når det passer dig

CFU Online er vores onlinekurser, hvor du kan blive opdateret på afgangsprøverne i en række fag.

Du kan deltage, når det passer ind i din hverdag, splitte kurset op eller tage dele igen.

Tag kurset alene eller brug det sammen med teamet til at få et fælles afsæt og fælles arbejde med afgangsprøverne.

Læs mere om CFU Online.