Gå til hovedindhold

Arbejd kommunikativt med fremmedsprog – brug LEGO

Bliv klogere på, hvordan LEGO-klodser kan facilitere god sprogundervisning.

Af Ulla Krogsgaard, pædagogisk konsulent for fremmedsprog.

Den følgende lille artikel handler om, hvordan LEGO-klodser kan facilitere god sprogundervisning. Jeg vil komme ind på:

  • Hvorfor LEGO er et godt værktøj til sprog
  • Mundtlig og skriftlig kommunikation med LEGO
  • Hvordan du kan arbejde med byggeprocessen, fortællingen/narrativet, skriftlighed, den digitale fortælling samt præsentation.

Baggrunden for at arbejde med artefakter som f.eks. LEGO findes i mange studier. Professor Arthur Glenberg, USA lavede i 2007 en undersøgelse, hvor han sammenlignede forskellige grupper i 2.-3. klasser, som skulle læse en tekst. Den ene gruppe læste historien og genskabte bagefter centrale sætninger fra historien ved hjælp af legetøj. Gruppen med legetøj opsummerede centralt indhold, havde bedre forståelse og huskede tekst og detaljer i længere tid, end de grupper, der læste historien 2 gange uden artefakter.

Dvs. at jo flere sanser der er i spil, jo mere effektivt forstår og lagrer eleverne ny information. Dette er slet ikke ny viden, og i Danmark har hjerneforsker Kjeld Fredens jo i årevis talt om håndens og den taktile sans’ betydning for barnets kognitive udvikling.

I denne artikel er eksemplerne fra undervisning i 5. klasse engelsk, men kunne lige så godt foregå i tysk eller fransk, dansk som andetsprog m.m. og på andre klassetrin.

Når eleverne går ombord i en kasse LEGO, er begejstringen stor. Men hvis det skal give mening og udbytte i sprogundervisningen, sættes historiefortællingen ind i slutningen af et tema som f.eks. Fairy Tales, Spooky Stories, Immigration el. lign. I mine forløb arbejder eleverne i 5. klasse med emnet mash-up fairy tales. Dvs. at 2-3 kendte eventyr blandes godt og grundigt sammen, og et nyt opstår.

For at processen med LEGO bliver en succes, startes forløbet op med en grundig stilladsering, 2-3 uger før der bygges, så elevernes forforståelse for genren aktiveres, og der kan sættes fokus på ordtilegnelsen og grammatik i kontekst. Dette forarbejde er meget vigtigt for, at eleverne får faglig succes. Man kan med fordel udarbejde 5-7 kriterier, som skal indgå i fortællingen, og som nemt kan evalueres.

En fortælling kan i simpel form bestå af tre dele: Indledning, midte, afslutning. Eleverne bygger således helt konkret på 3 LEGO-plader. Det giver mulighed for alle elever at sætte struktur på f.eks. eventyret. 

  • Plade 1: Indledning – scenen sættes
  • Plade 2: Historien udvikler sig, der opstår et problem
  • Plade 3: Afslutning – i eventyrgenren bliver dette formelagtigt med f.eks. ’And they lived happily ever after’.
Plate 1: beginning. Plate 2: middle. Plate 3: end. Check list with things to remember.

Mens eleverne bygger deres fortælling, har de et hæfte, hvori nye ord, chunks, forbindere m.m. skrives og således altid er til rådighed. Når en plade er bygget færdig, fortælles indholdet på engelsk til en kammerat eller lærer, og der fortsættes med næste plade. Er (i dette tilfælde) eventyret helt færdigt, fortæller gruppen hele historien til en lærer og får feedback. Fortællingen revideres, og næste trin er, at eleverne tager mange billeder af deres historie. Billederne uploades til f.eks. BookCreator (se SkoleTube), hvor historien nu kan fortælles i både billeder, lyd og skrift.

Den afsluttende præsentation af fortællingen er allerbedst i en autentisk kontekst, dvs. at der f.eks. præsenteres for naboklassen eller forældrene. Klodserne faciliterer således gode, kreative idéer, det anvendte ordforråd huskes bedre, og den mundtlige kommunikation kan lettere overføres i en skriftlig kommunikation.

Således kan alle elever opnå succes, og differentieringsmulighederne er mangfoldige.

Mål for forløbet Mash-up fairy tales, 5. klasse

  • Eleverne har kendskab til mindst 5 engelske eventyr
  • Eleverne kender forskellige vendinger til at begynde og afslutte et eventyr
  • Eleverne kender mindst 5 træk, der karakteriserer et eventyr
  • Eleverne kan bygge et mash-up eventyr med LEGO Story Starter, fortælle det og skriftliggøre det i f.eks. BookCreator med brug af mindst 10 nye ord.
Eksempel på billeder i BookCreator

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Denne artikel er også udgivet i Praksis 3, 2019.