Gå til hovedindhold

Innovationsdidaktik

Tv-udsendelser

To tv-udsendelser fra serien Danskernes akademi (for abonnenter): 

Europa under pres - innovation & udkant

Skabelse af nye idéer er en udfordring alle steder i Europa. I denne udgave af Danskernes Akademi handler det om, hvordan man skaber innovation i forskellige brancher og i forskellige lande. Sidst i udsendelsen handler det om, hvorvidt der skal holdes liv i Europas udkantsområder eller ej. 

Se tv-udsendelsen på mitCFU.dk

Vejen til kreativitet

Hvad er kreativitet og kan man lære at blive mere kreativ? Det er temaet i dagens Danskernes Akademi. Kreativitet er ikke bare evnen til at finde på noget nyt, men også evnen til at få andre til at synes at det, man har fundet på, er brugbart.

Se tv-udsendelsen på mitCFU.dk

Fra tv-udsendelsen Vejen til kreativitet

Innovation i undervisningen

Kreativitet og innovation er vigtige kompetencer i det globaliserede samfund - og kompetencer, der er brug for i fremtiden. Kreativitet er evnen at bruge det kendte på nye måder, mens innovation lægger op til generering af merværdi, der rækker ud over deltagerne i det pågældende projekt. 

Eleverne lærer gennem innovative projektforløb at skabe nye idéer, bryde med vaneforestillinger, kombinere forskellige fagområder og samarbejde i netværk.

Kreativitet og innovation er desuden en spændende ramme for en projektorienteret tværfaglig undervisning, hvor eleverne anvender folkeskolens fag i konkrete og meningsfyldte sammenhænge.

Innovationsundervisningen er kendetegnet ved, at eleverne i vid udstrækning selv er aktive i at opstille mål, søge viden, udvikle nye løsninger og skabe originale produkter eller koncepter. Når eleverne opdager, at de alle har noget at byde ind med ud over de traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning og regning, påvirker det deres selvtillid positivt.

Fremtidens uddannelsessystem kalder på 'U-turns'

Læs, hvordan det innovative uddannelsessystem ser ud! Artiklen findes på side 12-18 i Asterisk nr. 59, som er et temanummer om innovation. 

Innovationspædagogik

Bogen "Innovationspædagogik" af Lotte Darsøe giver en række teoretiske og praktiske anvisninger på, hvordan vi uddanner kreative og innovative samfundsborgere. 

Bogen henvender sig til undervisere, der har mod på at undervise i innovation - samt til projektledere, procesfacilitatorer og andre, der har brug for inspiration og metoder til at håndtere innovationsprocesser.

Læseren får dels indsigt i innovation som begreb - med særligt fokus på innovationsprocessen. I bogen defineres og diskuteres desuden sociale og pædagogiske rammer, der fremmer innovationsprocesser, og hvordan de kan skabes og udfoldes.