Gå til hovedindhold

Didaktisk inspiration

Her finder du litteratur, videoer, links til artikler og e-læringsmoduler mm. som didaktisk inspiration til din undervisning.

Sproglig udvikling

Faglig læsning eller sproglig udvikling i matematik sætter fokus på sproget og elevernes forståelse af fagets mange modaliteter.

Her får du et udvalg af læremidler om faglig læsning, som du kan låne på mitCFU.dk.

Regne- og læsevanskeligheder i de første skoleår - hvordan hænger de sammen?

Gennemgang af forskningen om læse- og regnevanskeligheder i indskolingen samt anvisninger på undervisning af grundlæggende læsning og regning.

Lån bogen på mitCFU.dk.

Matematiske billeder, sprog og læsning

Om hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide deres arbejde med problemløsningsopgaver.

Lån bogen på mitCFU.dk.

Læs & forstå matematik - faglig læsning - grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer

Læs & forstå i matematik er et materiale, der giver læreren den nødvendige viden og redskab til at arbejde med faglig læsning i matematik.

Lån bogen på mitCFU.dk.

Om sproglig udvikling på emu.dk

Sproglig udvikling er et af de tre tværgående temaer, som alle fag skal have fokus på. Fagord, begreber og fagspecifikt sprog giver mulighed for at udtrykke sig om og formidle fagligt indhold. Du kan arbejde med dette gennem faglig læsning og skrivning og ved at arbejde med de fire færdigheder lytning, læsning, at tale og skrive i tæt samspil.

Find idéer til arbejdet med sproglig udvikling i matematik på emu.dk.