Gå til hovedindhold

Skole, mellemformer og inklusion

Rasmus Alenkær, psykolog, cand.pæd.psych., ph. d - stiller skarpt på en evig udfordring for mange skoler - inklusion.

Hvad betyder mellemformer?

Der er endnu ikke enighed om, hvordan begrebet “mellemform” skal defineres. Der er dog enighed om, at begrebet dækker over en specialpædagogisk indsats med et inkluderende sigte. Selv definerer jeg mellemform som følger: “Mellemform” er en inklusionsfremmende, organisatorisk hybrid mellem almene og segregerede undervisningstilbud. Mellemformen har en gennemgående rettethed mod deltagelse i almene undervisningstilbud. Mellemformen overskrider skolesystemets traditionelle organisationsformer og kan derfor i højere grad tilrettelægges med udgangspunkt i barnets aktuelle behov.

Når “inklusion” (alt afhængigt af, hvordan man definerer det begreb) går godt, så er det typisk, fordi fagfolkene omkring barnet er gode til at samarbejde, fordi der er tilstrækkelige ressourcer, og fordi barnet er placeret i et passende, pædagogisk tilbud. Selv arbejder jeg på flere niveauer for at løse opgaven, eksempelvis som supervisor i klasselokalet, som ledelsesrådgiver og som procesdesigner.

Bryd inklusion ned i mindre bidder

Det vigtigste er altid, at der er et mål og en plan, som alle er med på. Der er for mange eksempler på, at pædagoger, lærere og andre knokler løs i hver sin retning, og det kommer der ikke noget godt ud af. Hertil er det væsentligt, at der er en god relation til barnet, at barnet, og at dets forældre bliver inddraget i løsningen. Så helt kort: 1) Lav en plan - eller efterspørg en. 2) Vær nysgerrig på barnets egen historie og motivation. 3) Hav ikke kun fokus på barnet, som man traditionelt har gjort som støttepædagog. Se rundt om barnet, vær opmærksom på kontekst og hjælp barnet ind i klassens sociale fællesskab.

Det gælder om at holde sammen og støtte hinanden. Det gør man ved hele tiden at tale åbent sammen om den praksis, man er sammen om; både når det går godt, og når man kommer i tvivl, bliver stresset eller laver fejl. Tal med hinanden, tal anerkendende, ros hinanden, vær ikke bange for at være uenige og husk, at der kommer en ny dag i morgen - man har altid en chance til.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Forside af bladet Praksis 8 2022

Denne artikel er udgivet i Praksis 8, 2022.