Gå til hovedindhold

Prøven i valgfaget madkundskab (obligatorisk prøve i 8. klasse)

Prøven i madkundskab består af 3 faser: Planlægningsfasen, udførelsesfasen og fremlæggelse- og samtalefasen. Her får du et overblik.

1. Planlægningsfasen:

Denne fase afvikles (tidligst) fem skoledage, før prøvens praktiske del løber af stablen.

Her trækker eleverne deres prøvespørgsmål og forbereder den praktiske del. Ud over læreren er der en ledelsesrepræsentant med ved selve lodtrækningen.

Eleverne har to klokketimer til at arbejde med prøvespørgsmålet, hvor de planlægger hvilke retter og evt. eksperimenter, de vil arbejde med for at svare på spørgsmålet.

Eleverne udarbejder en indkøbsliste samt skitserer en arbejdsplan for det praktiske arbejde og svar på mundtlige spørgsmål.

*God idé: Når du laver prøvespørgsmål, så vedlæg gerne bilag til inspiration for eleven/eleverne.

Afslutning på planlægningsfasen:

Læreren sørger for, at hver elev får en kopi af planlægning med hjem. Det er en god idé at lave en mappe til alle parter – elev/lærer/censor med opskrifter, eksperimenter, indkøbsliste og arbejdsplan.

Mellem planlægnings- og udførelsesfasen:

Eleverne har ikke ret til vejledning.

Eleverne forbereder udførelsesfasen – retter måske til i arbejdsplanen og finder materiale til de mundtlige spørgsmål.

2. Udførelsesfasen:

I denne fase udfører eleverne det, de har planlagt i planlægningsfasen.

Eleverne har to klokketimer til det praktiske arbejde.

Ved den praktiske prøve deltager både lærer og censor og stiller spørgsmål til eleverne undervejs.

Eleverne må gerne medbringe fx en langtidshævet dej. Dog ”tæller” kun de processer med, som demonstreres i den praktiske del.

Eleverne sætter deres produkter på bordet.

3. Fremlæggelsesfasen:

Eleverne fremlægger deres produkter, og der samtales om opgaveløsningen.

Man smager på produkterne – måske vises et eksperiment.

Der er 10 minutter til samtale og votering per elev.

Der gives én individuel karakter.

Lærerens opgaver til afgangsprøven:

  • Udarbejde undervisningsbeskrivelser og prøvespørgsmål, som sendes til censor 14 kalenderdage før prøven.
  • Forberede faglokalet til planlægningsfasen og samle og kopiere elevernes materiale.
  • Gennemgå indkøbslister og købe ind til prøven. Hvis en elev har glemt at skrive en ingrediens på indkøbslisten, sørger læreren for, at den bliver købt og gør samtidig et notat om manglen.
  • Endelig sørges for, at faglokalet er klar til prøven.

Prøveafvikling:

Eleverne kan gå til prøve individuelt eller i grupper på 2 eller 3.

Eleverne har de almindelige læremidler og materialer i faglokalet til rådighed i alle faser.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Praksis 6 forside

Denne artikel er udgivet i Praksis 6, 2021.