Gå til hovedindhold

Praksisfaglighed – inspiration fra erhvervsuddannelsernes undervisning

Praksisfaglighed er en ny opgave for skolen. Praksisfaglighed handler om at undervise virkelighedsnært og åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne, som mange skolelærere ikke kender.

Af Malis Ravn, adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

Det blev der lavet om på i projektet Praksiscirkler, hvor lærere på hele Sjælland mødtes med erhvervsskolelærere. På tre dages kursus blev der nittet i stål, smeltet glas og udrullet frisk pasta, imens nye idéer til praksisfaglig undervisning og samarbejder mellem skoler og de lokale erhvervsuddannelser tog form.

Praksiscirkler 2021. Foto: Brian Berg

På kursus på erhvervsskolen - faglig stolthed og teori i praksis

I efteråret 2021 havde 25 skolelærere skiftet de vante rammer på skolen ud med kursus på den lokale erhvervsskole. I projektet Praksiscirkler mødtes håndværk og design-lærere med faglærere fra erhvervsuddannelserne i Nakskov til smed og industritekniker. Det blev til tre udbytterige dage sammen med nye idéer til valgfagsundervisningen i de hårde materialer, men også starten på et samarbejde mellem lærere fra skolen og fra erhvervsuddannelserne. I Ringsted prøvede madkundskabslærere kræfter i køkkenerne på bager-/konditoruddannelsen, og i Audebo lavede billedkunstlærere glaskunst på glarmesteruddannelsen. For lærerne var det spændende at prøve kræfter med de håndværksmæssige opgaver i professionelle værksteder, men særligt den store mængde teori, som indgår i erhvervsuddannelserne, og faglærernes måder at undervise i teori i praksis var en øjenåbner for flere. Det blev tydeligt, at praksisfaglighed handler om at undervise med et praksisfagligt fagsyn og skabe faglig stolthed for elever uanset alder.

Praksiscirkler – udvikling af samarbejdsmodel mellem erhvervsskoler og folkeskoler

  • Praksiscirkler er et projekt, som har til formål at give flere elever lyst til at vælge en erhvervsuddannelse ved at styrke samarbejdet mellem folkeskolelærere og erhvervsskolelærere.
  • Praksiscirkler er 3 kursusdage, hvor lærere fra skolens praktiske fag mødes med faglærere på relaterede erhvervsuddannelser.
  • I efteråret 2021 deltog lærere fra 12 skoler sammen med faglærere fra 3 erhvervsskoler - CELF i Nakskov, EUC Nordvestsjælland og ZBC i Ringsted. Nu udvikles Praksiscirkler, så skoler og erhvervsskoler i hele landet kan få gavn af idéerne. Tietgenfonden har sammen med Professionshøjskolen Absalon finansieret det toårige projekt. Se mere på facebook.com/Praksiscirkler.

Praksisfaglighed er skolens nye opgave

I 2018 blev ’Aftale om styrket praksisfaglighed’ vedtaget af folkeskoleforligets partier. De besluttede, at grundskolen i højere grad skal bidrage til den politiske målsætning om, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse: ”Ved at lade det praksisfaglige fylde mere i folkeskolen vil det naturligt gøre flere elever mere bevidste om, at erhvervsuddannelserne også er en mulighed for de bogligt dygtige elever med praktiske evner” (Aftale om styrket praksisfaglighed, UVM, 2018). Der er en politisk målsætning om, at 30 pct. af unge, der afslutter grundskolen, skal vælge en erhvervsuddannelse, men i 2021 søgte kun 19,9 pct. af de unge en erhvervsuddannelse. Den nye lov om praksisfaglighed i skolen har betydet indførelse af praktisk-musiske valgfag med afgangsprøve efter 8. klasse, men praksisfaglighed er ikke kun de praktiske fags opgave. Praksisfaglighed er relevant i alle skolens fag. Undervisningsministeriet beskriver, at praksisfaglighed handler om at koble teori og fag med krop og handling i konkrete produkter tæt på praksis.

Praksisfaglighed – refleksionsmodel og inspiration på EMU

  • Praksisfaglighed handler om elevernes kompetence til at koble teori og fag med krop og erfaring, når de udfører handlinger og udarbejder produkter så tæt på en praksis som muligt. 
  • Eleverne skal mestre alle tre dele for at udtrykke praksisfaglighed. Den praksisfaglige koblingskompetence udtrykkes stærkest, når eleverne kan binde de tre dele sammen. 
  • Praksisfaglighed er relevant i alle fag og på tværs af fagene.

Se mere om praksisfaglighed og idéer til forløb i forskellige fag på emu.dk/grundskole/praksisfaglighed.

Praksisfaglighed: Krop og erfaring, Teori og fag, Handling og produkt

Praksisfaglighed – også på læreruddannelsen

Efter mange års fokus i skolen på de boglige fag er der en øget søgning til de praktisk-musiske undervisningsfag på læreruddannelsen, og nu er praksisfaglighed også kommet på banen. De lærerstuderende skal også lære om praksisfaglig undervisning. I foråret 2021 havde lærerstuderende for første gang valgfaget ’Praksisfaglighed i udskolingen’. Her lærte de studerende at undervise praksisfagligt og havde særligt fokus på unge, som gerne vil lære på andre måder, samt de mange uddannelsesmuligheder for unge, som ikke bare vil i gymnasiet. Praksisfaglig undervisning stiller krav til, at du som lærer kan inddrage virkeligheden uden for skolens rammer og give elever i alle aldre og alle fag en oplevelse af meningsfuld undervisning. At arbejde med praksisdannethed handler om at kunne undervise praktisk i teori og at åbne elevernes øjne for de mange fag og håndværk, som findes.

Praksiscirkler 2021. Foto: Brian Berg

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.