Gå til hovedindhold

Oplevelsesuniverser

Kom rundt i danskfagets mangfoldighed af tekster.

Af Mirjam Hoel Nielsen, pædagogisk konsulent, dansk.

Vi lærere har øjne og ører på stilke for at opsnappe det sidste nye. En positiv ”arbejdsskade”, om du vil, er, når vi ikke kan møde et spændende tema, skilt, spil, artikel, Facebookopslag m.m. uden at tænke: Det kan jeg bruge i min undervisning. Hvad er samtaleemnet blandt eleverne for tiden? Hvad foregår der af store begivenheder fra sport til krig? Og hvordan kan disse temaer blive en del af undervisningen?

Der er for tiden en tydelig tendens i danskfaget til at pakke tekster i et kredsløb eller universer. Det ses blandt andet i de nye grundsystemer til mellemtrinnet, i fordybelsesområderne til prøverne og sågar i bøger til videregående uddannelser. Kredsløbene implementerer både faglige og tematiske loops og kommer vidt omkring i det brede tekstlandskab. I det følgende vil du se eksempler på, hvor og hvordan tendensen kan ses i undervisningsmaterialerne og på mitCFU.dk.

Fælles for alle de nye grundsystemer og en vigtig del af et oplevelsesunivers er, at fag- og fiktionstekster klæder hinanden. Slår du op i indholdsfortegnelsen i de 3 nye grundsystemer til mellemtrinnet, kommer overskrifter, som favner og fanger frem:  Pletskud, Bange eller ej, Mit navn er … vil du købe det. Et fotoportræt af Dronning Margrethe 2. bliver i det første forløb koblet sammen med fortællende billedportrætter a la Samvirke og et skriftligt portræt skrevet af en pige på 10 år. Ind i mellem krydret med faktaloops om billedfagudtryk. Eleverne skal slutte af med selv at producere et portræt. I forløbet Bange eller ej bliver faktatekster om kroppens reaktion, når vi er bange, sat sammen med billedteksten Bange for alt af Søren Jessen og blandt andre fortællingen Døren af Janus Kodal. Forløbene har en synlig rød tråd, tweensvenlige temaer og et meget varieret udbud  af tekster. Spændende oplevelsesuniverser indeholder alle disse parametre.

Litteraturforsker Rita Felski peger på, at det at få viden er én ud af flere interessante veje ind i og ud af tekster. I bogen Fra ord til jord – verdensmål i dansk tager forfatterne fat i verdensmålene og parrer dem med varierende tekster til danskfaget. Tag for eksempel kapitel 2, Uddannelse, gode jobs med udgangspunkt i verdensmål 4 og 5. Her møder vi Malala Yousafzais nobeltale fra 2014, Martin Andersen Nexøs Lønningsdag fra 1900 og Dan Turélls Jeg skulle have været taxachauffør fra 1976.  Kanonforfatterne får på denne elegante måde relevans og taler ind i et aktuelt nutidigt tema. Her er guf til 10. klasser samt gymnasiale uddannelser. Igen er der fokus på et relevant nutidigt alderssvarende emne samt et varieret udbud af fiktive og fagtekster.På mitCFU.dk bliver det praktisk, og her kan du som lærer finde oplevelsesuniverser af forskellige slags. Når du søger på et materiale, kan du støde på bjælken Sammenhæng, som kobler det pågældende materiale med andre relevante tekster. Tag for eksempel realityserien Familien på Bryggen. Under Sammenhæng finder du andre realityprogrammer, en pædagogisk vejledning og en kapitelmærkning, der viser realitykendetegnene. På denne måde får du fordybelsesområdet ”Realitygenrer” serveret.

Fra mitCFU.dk

I det navlepillende tweenhjørne til mellemtrinnet finder du læseuniverset Første dag i sjette. Læsekassen består af 21 bøger, en for hver elev i 6.b. Dine elever kan gå på opdagelse i og afdække det sociale univers – personlige problemer, forelskelser og hændelser, der påvirker klassens fællesskab. Det er oplagt at bruge kassen som  makkerpar eller gruppelæsning og som et udgangspunkt til en trivselssamtale.

Det skal for en ordens skyld nævnes her, at oplevelsesuniverserne har sit teoretiske udspring i flere didaktiske begreber og litteraturteorier, blandt andre scenariedidaktik, stedsteori og ikke mindst literacybegrebet, men det kan du blive klogere på en anden gang.

Oplevelsesuniverserne er en god vej ind i at sikre sig det brede tekstbegreb og at give eleverne mulighed for at være verdensvendt i mødet med teksten, så den pirrer og fremmer udviklingen af den personlige og kulturelle identitet.

I danskfagets læseplan anno 2019 står: “Arbejdet med danskfagets tekster, deres indhold, udtryk og medieformer er sammen med sprog og kommunikation kerneindhold i danskfaget. Udvikling af kompetencer sker altid i forhold til et indhold, og i danskfaget er det elevernes arbejde med tekster, sprog og kommunikation, der åbner for elevernes alsidige udvikling og deres udvikling af personlig og kulturel identitet.” 

Litteraturliste

  • Danskskud grundbog 4. klasse: Natasha Maria Brink Lorenzen, Sabine Birch Larsen og Erica Price Terp
  • Dynamo Dansk i 3.: Kenneth Jakobsen Boye og Dorte Sofie Mørk Emus
  • Safari – På opdagelse i tidens tekster Fællesbog 3: Trine May
  • Fra ord til jord-verdensmål i dansk: Tony S. Andersen og Rasmus Storm
  • Reality-genrer: mitCFU, Mette B. Westergaard
  • Læsekasse: Første dag i sjette, Mirjam Hoel Nielsen.

Mirjam Hoel Nielsen (mihn)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.