Gå til hovedindhold

Makerspace på alle skolerne på Lolland

Lolland sætter med makerspaces gang i den kreative, digitale designundervisning. Over de kommende år etableres der makerspaces på alle folkeskoler i kommunen. Indsatsen er støttet af Villum Fonden.

Af Kristian Neubert Hjuler og Søren Knudsen, CFU-konsulenter, Professionshøjskolen Absalon

I Lolland Kommune er der fire folkeskoler og fire landsbyordninger. Landsbyordninger er skoler og dagtilbud under samme tag. Herudover etableres der makerspace på Campus Nakskov, som huser de erhvervsrettede uddannelser.

Projektet tager udgangspunkt i de enkelte skoler - deres etablering af makerspaces og ressourceteams, som bliver klædt på til at arbejde med teknologierne og til at bringe dem pædagogisk og didaktisk i spil sammen med eleverne.

Makerspace

Et makerspace er et teknologisk værksted, hvor man dels arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print, men det er også et værksted, hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi. Så derfor kan der også findes loddekolber, limpistoler og søjleboremaskiner i værkstedet.

I makertanken handler tilgangen til at lære om at arbejde undersøgende, innovativt og iterativt.

På Lolland skal der skabes en ny kultur for design- og projektbaseret undervisning. Det vil tage udgangspunkt i anvendelse af digitale teknologier og  udfordringsbaserede projekter. Det betyder, at eleverne arbejder med at løse udfordringer med teknologi. Det kunne eksempelvis være at arbejde med udfordringer omkring en mere klimavenlig skole eller med teknologi forhindre ens søskende i at stjæle ens slik. Essensen er, at eleverne arbejder i processer, hvor de udfordres til at vende og finde flere løsninger på en udfordring og gennem processen afprøver, reflekterer, tilretter, afprøver igen – og på den måde får en bevidsthed og en læring omkring teknologierne, målgrupperne, deres egen proces og ikke mindst det samarbejde, det kræver at løse udfordringen.

At arbejde på denne måde kalder på læringsmiljøer, der understøtter at arbejde i en proces, hvor der idéudvikles, skitseres, udvikles prototyper og afprøves. Det kræver adgang til teknologier og muligheden for at arbejde sammen. Lolland er i fuld gang med at etablere makerspaces på de tre første skoler i Søllested, Rødby og Maribo. De kommende år etableres der makerspaces på resten af skolerne på Lolland. Hver skole er med til selv at designe deres makerspace og vælge de teknologier og løsninger, der giver mening for dem i forhold til deres tilgang og elevgruppe. Nogle teknologier vælges i fællesskab for at skabe grundlag for bedre at kunne sparre på tværs, mens andre er helt individuelle. Ud over at makerspace bliver en fast del af elevernes skolehverdag, vil det også være muligt for fritids- og foreningslivet at bruge skolernes makerspaces. Det kan være en forening, der arbejder med modelbyggeri, programmering, digitale billeder eller en opfinderklub, der kunne se muligheder i det digitale værksted.

Makerspace er et teknologisk værksted, der understøtter udviklingen af en lang række kompetencer, som er centrale i den måde, vi omgås og arbejder på. Det er bl.a. kreativ problem- og projektløsning, teknologisk handleevne, samarbejde og mere eller mindre indirekte en forståelse af vores samfund som et sted, hvor teknologi og teknologiske løsninger er overalt. 

Den udvikling af tekniske kompetencer, pædagogik og didaktik, som et makerspacemiljø lægger op til, kommer ikke af sig selv, men kræver en organisering på skolerne og et rum for lærerne til at blive endnu dygtigere. Skolerne har etableret hvert deres makerspaceteam, som skal brede arbejdet med makerspaces ud på skolerne og koble det til fagene. Skolerne og lærerne investerer tid i et længere kompetenceforløb, som er vekslen mellem kursus i teknologier, i inspiration til undervisningen, didaktiske tilgange og afprøvninger med elever med undersøgende undervisningsforløb med brug af nye teknologier. På Lolland arbejder disse ressourceteams sammen på tværs af skolerne i et fagligt netværk for at blive inspireret af hinanden og klædt yderligere på til arbejdet.

På Lolland er de allerede gået i gang med at bygge og indrette, og derudover er de tre første skoler også i gang med deres kompetenceforløb, så de kan komme i gang, når de tre første makerspaces står klar denne sommer. Vi kommer til at følge udviklingen på Lolland og glæder os til at se, hvad det kommer til at betyde for eleverne og skolerne på Lolland.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.