Gå til hovedindhold

LEG!

Du har sikkert oplevet eleverne fordybe sig og glemme, at om lidt ringer det ind fra frikvarteret. Kan vi mon få den kreativitet og motivation ind i undervisningen?

Af Søren Knudsen, CFU-konsulent, sknu@pha.dk

Det popper op igen og igen – spørgsmålet om veje til læring, til hvad vi skal lære, og hvordan vi skal lære det. Grunden til, at det er et evigt aktuelt spørgsmål, er, at vi heller ikke er sikre på, hvad det er, vi og eleverne skal lære til. Altså hvilke kompetencer, der er gode at have med os om 10 eller 20 år eller måske bare om to år. En ting er stensikkert, og det er, at vi alle bliver nødt til at kunne lære nye ting, at vi skal være i stand til at tilegne os ny viden, bygge videre på vores kompetencer eller få helt nye. Skolen skal motivere og give rammer til opbygning af kompetencer, som er brugbare længe efter, at vi er gået ud af skolen.

Der er ingen tvivl om, at meget af det, vi alle har med i rygsækken, har vi lært gennem vores opvækst, gennem leg, fordybelse, eksperimentering og gennem at have fejlet og prøvet igen. Kreativitet, nysgerrighed, motivation og det meningsgivende er elementer af en eksperimenterende eller legende tilgang til det, vi skal lære – og når overskriften her er LEG! med et udråbstegn, er det, fordi det er en opfordring til at sætte spot på at skabe undervisning, der sætter eleverne i situationer, hvor de eksperimenterer, er nysgerrige og fejler og prøver igen.

Børn i leg og læring - Praksis 7

Første gang det slog mig, at leg er helt essentiel i en læringssammenhæng, var, da jeg lige var blevet lærer og oplevede elevernes leg. Jeg oplevede deres evne til at være til stede i nuet, fordybe sig og glemme, at om lidt ringer det ind fra frikvarteret. Den tilstedeværelse og fordybelse higer vi alle efter, uanset hvad man underviser i, og hvem man underviser. Og der er ingen tvivl om, at hvis man kan få den fordybelse og motivation ind i undervisningen, så bliver eleverne mere aktive i timerne, lærer mere og har langt bedre muligheder for at tilegne sig kompetencer.

Det handler ikke om, at der skal være fri leg i dansktimerne, hvis man blot tænker på leg som frikvartersaktiviteter – hvilket også kan være fantastisk, men ikke nødvendigvis essensen af, hvorfor leg er interessant i en læringssammenhæng. Legen i en undervisningssammenhæng er ikke en aktivitet i sig selv, men en tilgang til læring og undervisning. Man skal være villig til at eksperimentere, sætte sin tilgang, sine holdninger, sin viden og handlinger på spil og turde – det gælder både for én selv som lærer og i den undervisning, der lægger op til det hos eleverne.

Der er lige nu meget fokus på leg og legende tilgange til læring. På de næste sider kan du læse mere om to projekter, der kører lige nu, hvor lærere og hele skoler prøver at blive klogere på legende tilgange til undervisningen. Heldigvis er der ikke faste retningslinjer eller en skarpskåret måde at gøre det på – der er mange forskellige tilgange. Vi kommer til at følge nogle af de skoler, der sætter spot på det, og de vil selvfølgelig dele ud af deres erfaringer undervejs.

Distance Learning through Play - et projekt med fokus på legende læring

Af Mette Bech, CFU-konsulent, mebe@pha.dk

 

I projektet Distance Learning through Play, der er et CFU Danmark-projekt støttet af LEGO Fonden, sættes der fokus på at samle de gode eksempler og materialer, der blev skabt under coronanedlukningen. Samtidig har det også i projektet været et mål at udvikle nye digitale formater og forløb, der understøtter leg, kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber.

Projektet tager udgangspunkt i fem didaktiske principper: Aktiv deltagelse, mening, eksperimentering, begejstring og social involvering.

Frontpage på Digital learning through play

Principperne er inspireret af og udviklet på baggrund af Mitchel Resnicks ”fire P’er”: Project, Play, Passion, Peer, som er grundpiller i meget af det udviklingsarbejde, der foregår omkring legende læring.

Til projektet er der lavet en hjemmeside med forskellige ressourcer i form af artikler, videoer og 12 inspirationsforløb. Alt er gratis tilgængeligt, og der er masser af god inspiration og konkrete idéer til alle, der har lyst til at eksperimentere med at udvikle en mere legende tilgang i sin egen undervisning – både analogt og digitalt: distance-learning-through-play.dk.

CFU Absalon har været deltager i projektet og har udviklet tre af de tolv inspirationsforløb, der findes på hjemmesiden. Dem kommer der her en kort præsentation af – samt en opfordring til at gå ind på projektets hjemmeside og dykke ned i de mange forskellige gratis forløb og ressourcer og finde inspiration til at udvikle sin egen undervisning, så den understøtter leg, kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber.

Fem didaktiske principper

  • Social involvering handler om at opbygge et trygt digitalt fællesskab i og mellem eleverne, hvor de har mulighed for at samarbejde og skabe sammen i forskellige formater.
  • Mening handler om, at eleverne skal involveres og have selvbestemmelse og medbestemmelse, og at de får mulighed for at inddrage deres virkelighed og livsverden.
  • Eksperimentering handler om at give eleverne mulighed for at arbejde projektorienteret og lægge op til undersøgende og eksperimenterende tilgange, hvor de kan afprøve forskellige designs og løsninger.
  • Begejstring handler om, at eleverne er motiverede og oplever, at der lægges op til, at der gerne må tænkes i sjove og lidt skøre baner.
  • Aktiv deltagelse handler om, at der skal gives mulighed for, at elever kan præge udformningen og udførelsen af undervisningen, og at de oplever, at de har mange og forskelligartede deltagelsesmuligheder.
Forløbet Her er jeg layout

I forløbet Her er jeg!, der henvender sig til billedkunst som valgfag, sættes der fokus på identitet. Eleverne skal med billedsprog udtrykke og eksperimentere med identiteter på forskellige måder ved at kombinere leg, frihed og eftertænksomhed. Forløbet præsenterer forskellige billedfaglige opgaver, som alle peger ind i forløbstitlen, og eleverne skal arbejde med rumlige og digitale billeder.

Forløbet - Byg et eventyr-mash-up layout

I inspirationsforløbet Byg et eventyr-mash-up får eleverne mulighed for at arbejde med eventyr i tysk- eller engelskundervisningen på en eksperimenterende og legende måde. Forløbet er bygget op om en fælles bog i Book Creator, der danner udgangspunkt for elevernes multimodale produktioner.

Forløbet Det sidste gys layout

I det danskfaglige forløb Det sidste gys, der henvender sig til 6.-7. klassetrin, skal eleverne arbejde med gysergenren på en eksperimenterende og kreativ måde. Forløbet tager udgangspunkt i gysernovellen “Gameboy” og eleverne skal bl.a. arbejde med multimodale produktioner. Til forløbet er der efterfølgende udviklet et escaperum. 

Leg med hjertet

Af Søren Knudsen, CFU-konsulent, sknu@pha.dk 

Hvordan kan man bruge legende og eksperimenterende tilgange til læring? Og hvordan kan man særligt sætte spot på teknologiforståelse med en legende og eksperimenterende tilgang i skolen? Projektet Play@Heart bliver en stor del af 12 skolers hverdag de næste fire år.

Play@Heart er et andet stort projekt, som netop er skudt i gang på landsplan. Projektet skal undersøge samspillet mellem børns kreative leg med digitale teknologier, læring og udvikling. Ligesom Distance Learning through Play, som du kan læse om på siden overfor, er Play@Heart en forgrening af LEGO Fondens store satsning omkring playful learning. Denne gren tager den eksperimenterende og legende tilgang ud i skolerne.

Play@heart billede

To skoler i Region Sjælland er med i projektet. Det drejer sig om Højelse Skole i Køge Kommune og Hvalsø Skole i Lejre Kommune. Begge skoler er med i projektet for at sætte den eksperimenterende læring i fokus som en central del af undervisningen fra 1.-9. klasse.

Play@Heart inviterer skolernes pædagogiske personale til at arbejde med eksperimenterende og legende undervisning og udforske kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentiale. Indsatsen skaber også rum for at afprøve og reflektere over undervisningen på skolen og på tværs af skoler på landsplan. Udover at sætte legen i fokus kommer skolerne også til at etablere nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, kaldet “PlaySpaces”, hvor både børn og voksne kan lege, eksperimentere, lære og arbejde med kreative tilgange.

I løbet af perioden kommer vi i CFU sammen med Højelse Skole og Hvalsø Skole til at klæde hinanden på, inspirere hinanden, introducere perspektiver på undervisning og leg og eksperimentere og reflektere sammen.

Det bliver spændende at følge de to skoler i vores region i Play@Heart og se, hvad der sker på skolerne og ikke mindst for elevernes læring og motivation, når leg og eksperimenterende undervisning bliver en stor del af hverdagen.

Skal klasselokalet se ud, som det har gjort hidtil? Hvilke læremidler skal sættes i spil og hvordan? Hvordan skal undervisningen struktureres, og hvor skal den foregå? Hvordan kan man arbejde eksperimenterende og legende, når der skal arbejdes med skrivedidaktik eller regnestrategier?

Læs mere om Play@Heart på playful-learning.dk eller lyt til Playful Learnings podcast i din podcast-app.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Forside af bladet Praksis 7 2021

Denne artikel er udgivet i Praksis 7, 2021.