Gå til hovedindhold

Håndværk og design, kreativitet og Georg Gearløs

Vi har stillet Lene Tanggaard og Rikke Hyldahl Homann 5 skarpe spørgsmål om blandt andet håndværk og design og kreativitet i skolen.

Af CFU-konsulenter Tine Longfors og Bo Ditlev Pedersen

5 skarpe til Rikke Hyldahl Homann

Rikke Hyldahl Homann arbejder som læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet og er uddannet folkeskolelærer.

1. Hvad er meningen og formålet med håndværk og design?

Meningen og formålet med faget er, at eleverne skal udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. De skal lære noget om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder og herigennem udvikle innovative og entreprenante kompetencer.

2. Hvordan evaluerer man kreativitet?

Kreativitet er en kompleks størrelse, som er svær at evaluere, men når man som lærer vil forsøge at evaluere elevernes kreativitet, bør man forholde sig til både designproces, produkt og den  organisatoriske ramme. Er der for eksempel utraditionelle løsninger på en opgave?

At eksperimentere med noget kræver jo, at man har forsøgt sig med forskellige måder, tilgange og løsningsmuligheder, og så er det indimellem dér, at den uventede idé eller løsning på et problem opstår.
Rikke Hyldahl Homann
Rikke Hyldahl Homann

Rikke Hyldahl Homann, læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet og uddannet folkeskolelærer.

3. Er det rigtigt, at skolerne dræber kreativiteten?... hvordan?

Nej, det synes jeg ikke, man kan sige generelt. Men man kan gøre meget for at opstille nogle rammer, som er befordrende for elevernes kreative udfoldelse. Er undervisningen varieret, motiverende, er der et trygt læringsrum, er rummet visuelt appellerende, og er der generelt en kultur på skolen, hvor det er positivt at stille spørgsmål, være nysgerrig og eksperimenterende?

4. Hvad skal der til for at være kreativ i praksis?

De ting jeg nævnte før som gode forudsætninger, et kreativitetsbefordrende læringsrum - men mulighed for fordybelse er også vigtigt, og at der er plads til at arbejde vedholdende med noget. At eksperimentere med noget kræver jo, at man har forsøgt sig med forskellige måder, tilgange og løsningsmuligheder, og så er det indimellem dér, at den uventede idé eller løsning på et problem opstår.

5. Hvorfor skal vi udvikle eleverne til at blive Georg Gearløs-typer?

Det skal vi heller ikke nødvendigvis. Men at vi som skole skaber rammer for elevernes oplevelse, fordybelse og virkelyst er jo formålet, og hvis der kommer en Georg Gearløs ud af det i ny og næ, er det vel heller ikke så dårligt.

5 skarpe til Lene Tanggaard

Lene Tanggaard er cand.psych., ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

1. Hvad er kreativitet?

Kreativitet er det nye og det meningsfulde. Kreativitet handler om at være skabende på en måde, hvor man bygger noget op. 

2. Hvordan evaluerer man kreativitet?

Evaluering af kreativitet er et uhyre spændende område. Der findes test, der forsøger at måle kreativitet (eller rettere den individuelle, divergente tænkning) og forsøg på at måle og vurdere, om mennesker oplever sig selv som kreative, om chefen synes, at medarbejderne er kreative eller omvendt, og man ser også på objektive forhold som antal nye produkter, patenter, idéer eller citationer f.eks. i forskning.

Man skal prøve sig frem og eksperimentere lidt. Man skal vide, hvordan man om muligt kan lave noget nyt, og så er der ofte en stor portion held og timing involveret og en smule talent eller snilde.
Lene Tanggaard
Lene Tanggaard

Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

3. Er det rigtigt, at skolerne dræber kreativiteten?... hvordan?

Nej, det er ikke helt rigtigt. Indimellem sker det nok, men børn er meget gode til divergent tænkning, indtil de bliver cirka 10 år. Nogle hævder så, at det er skolen, der dræber kreativitet. Måske gennem det, nogle kalder “de rigtige svars pædagogik”. 

4. Hvad skal der til for at være kreativ i praksis?

Man skal prøve sig frem og eksperimentere lidt. Man skal vide, hvordan man om muligt kan lave noget nyt, og så er der ofte en stor portion held og timing involveret og en smule talent eller snilde. Dertil har man brug for pædagoger, lærere, vejledere, undervisere, sportstrænere, spejderledere etc. og gode kammerater, der hjælper på vej og støtter.

5. Hvorfor skal vi udvikle eleverne til at blive Georg Gearløs-typer?

Det skal vi heller ikke nødvendigvis, men Georg Gearløs er denne herlige, lidt nørdede figur, som er dybt optaget af at opfinde ting. Ham er der noget livsbekræftende ved, og det skal vi huske på i skolen. Det må gerne være lidt sjovt.

Hvis du har brug for sparring på området, kontakt da vores pædagogiske konsulent Bo Ditlev Pedersen på mail på bdp@pha.dk.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.

Forside af bladet Praksis 3

Denne artikel er udgivet i Praksis 3, 2019.