Gå til hovedindhold

Fra fuldskæg til faderfigur

Sådan kan du og dine elever arbejde med forskellige Gudsbilleder i ord og billeder i kristendomskundskab.

Af Mirjam Hoel Nielsen og Karina Bruun Houg, pædagogiske konsulenter.

Måske kender du Vitello? Vitello er en indskolingsdreng, som bor i et rækkehus alene med sin mor ved Ringvejen nær Centeret. På en bænk sidder en gammel hvidhåret laaangskægget mand, og da Vitello går forbi, reflekterer han: ”Jeg kender kun til to typer med langt hvidt skæg - Julemanden og Gud. Siden det er uden for sæsonen, må det være Gud”. Og sådan går det til, at Vitello får sig en opmuntrende eksistentiel snak med Gud (som i virkeligheden er en hjemløs fyr, der får sig en formiddagsbajer, men går med på præmissen).

Kim Fupz Aakeson, der har skrevet fortællingerne om Vitello, rammer en gængs børneopfattelse af, hvordan og hvem Gud er i fortællingen “Vitello møder Gud”. I Sigurd Barretts “Sigurd fortæller Bibelhistorier” møder læseren en Jesus med glorie og omvendt kasket i en enkel tuschstil og moderne sprog: “Hør her, Peter: sagde Jesus - Hvis du er så bekymret fanger du ingenting. Men hvis du tror på det. Så er der masser af fisk!” Sigurd har i sin fortælling en direkte henvendelse til læserne, barn som voksen. Han slutter gerne sine genfortællinger af med en sætning eller to, hvor moralen opsummeres. 

I forfatterens Ida Jessens “Bibelhistorier” illustreret af Hanne Bartholin får historien om Abraham og Isak en mere moderne moderlig slutning. Efter næsten-ofringen går Abraham og Isak ned ad bjerget sammen. Isak trækker sin hånd til sig, men far og søn får sat sig ned og snakket om, at denne fortælling vil blive fortalt i titusinder af år og stadig ikke forstået meningen med, og slutteligt lægger Isak forsonende hovedet i Abrahams skød. I modsætning hertil er “Bibelen for nysgerrige”, skrevet af Sara Nørgaard og illustreret af Lars Vegas Nielsen, faktuel i skrivestilen. Fortællingerne er her uddrag af den originale bibeltekst, og der er ordforklaringer, faktabokse og illustrationer om steder, dyr, planter og begreber. Tekstvalget er mangfoldigt med et nysgerrigt ungt blik. Disse fire forskellige bibelhistorier og udgivelser har tilsammen et nuanceret billede af, hvem, hvad og hvordan Gud er.

Bibelhistorien som læremiddel

Kristendomsundervisningen er ofte karakteriseret ved højtlæsning af Bibelen i de yngste klasser samt fraværet af de bibelske fortællinger i de ældste klasser. Bibelske fortællinger er et kompetenceområde i faget kristendomskundskab, og derfor har fortællingerne en væsentlig plads i undervisningen på ALLE klassetrin. De bibelske fortællinger samt de kristne grundbegreber spiller en central rolle i Fælles Mål for faget kristendomskundskab, og samtidig skal de kompetencer, som eleverne udvikler, have betydning for deres hverdag og det samfund, som de er en del af. De mange udgivelser er en øjenåbner for forskellige moderne fortolkninger af en gammel tekst. Der kan peges på eviggyldige temaer som far/søn-forhold i fortællingen om Abraham og Isak eller venskab i Sigurd Barretts fortolkning om Jesus og Peter, der går på vandet. Eller selvsamme fortælling kan tage udgangspunkt i det geografiske sted Genesaret sø i “Bibelen for nysgerrige”. Vi har lavet en analyse/overblik over udvalget af bibelhistorier i illustrationen herunder. Du kan ved at være bevidst om valget af materiale og brug af et nuanceret udvalg af bibeltekster ramme den enkelte elev, fagets krav og egen pædagogisk praksis.

Bibelhistorier for børn - hvad er det?

Bibelhistorier er en genfortælling af Bibelen i børnehøjde. Et samlet udvalg af de tekster i Bibelen, der er egnet for børn. Derfor er der altid en forfatter og en illustrator, der har udvalgt tekster og vurderet, hvad der skal med. I dagens Danmark er der om året i gennemsnit to børnebibel- eller bibelhistorieudgivelser. (Derforuden kommer alle oversættelserne.) 

Bibelhistorierne er et benyttet led mellem skole, hjem og kirke i forhold til et kristent dannelsessyn. Fortællingerne bygger bro:

  • Mellem dannelse og tro
  • Mellem undervisning og formidling
  • Mellem fakta og fiktion
  • Mellem voksen og barn
  • Mellem Gud og menneske.
Skole - Kirke - Hjem

Hvordan kan jeg undervise i bibelhistorie på en nutidig, relevant måde?

Du kan arbejde med bibelske fortællinger og de kristne grundbegreber ud fra en relevant, nuanceret og fortolkende metode. Når eleverne bringer deres egen livsverden i spil i et tekstnært arbejde og interagerer med ord og billeder, bliver bibelhistorierne relevante i hverdagens filosofiske refleksionsrum. Ovenstående teksteksempler kan være en indgangsvinkel til at få en snak med eleverne om, hvad, hvem og hvordan de mener, Gud er. Herunder følger et konkret undervisningseksempel. Eksemplet kan anvendes på alle klassetrin, selvom Vitello-bøgerne primært er henvendt til mellemtrinnet.

Bed eleverne om at tegne og skrive om, hvordan de tror, Gud er. Start evt. med “Jeg tror, Gud er…” Kun et kvarter.

Læs “Vitello møder Gud” højt for eleverne. 

Snak sammen om på klassen, hvordan Vitello tror, Gud er. 

Hvordan kan de se det? Hvor står det? Er eleverne enige/uenige? 

Børnepanelet: Lav et panel med 5 elever, der hver især fortæller om, hvordan de tror, Gud er. Giv klassen mulighed for at skrive spørgsmål ned  undervejs. Vær selv ordstyrer, når klassen stiller opklarende spørgsmål eller kommer med sin egen teori.

Bring evt. forfatterens syn på banen. Kim Fupz udtaler i sit arbejde med at genfortælle Bibelen:

”Der er jo to udgaver af den kristne gud. I Det Gamle Testamente er Gud nådesløs, straffende, fordømmende. Han oversvømmer Jorden, han brænder byer ned, der er bare ingen nåde, når vi træder ved siden af. Nåde er der så til gengæld masser af i Det Nye Testamente, her er Gud den forstående forælder: Tilgivende, overbærende og kærlig med en stor forståelse for, at vi kun er mennesker.”

Alle de ovenstående titler og mange flere til har vi på mitCFU.dk - som du kan låne til din kristendoms- eller danskundervisning. Vi har samlet titlerne på en huskeseddel sidst i denne artikel.

De bibelske fortællinger findes både som højtlæsningsbøger og som letlæsningsbøger, hvor eleverne kan læse bøgerne på egen hånd. Derudover findes der kortfilm til flere af fortællingerne, som kan streames via mitCFU.dk.

På mitCFU.dk kan du også låne fortælleposer til fortællingerne i både det Gamle og det Nye Testamente. Fortælleposerne består af en række figurer og genstande, som eleverne kan inddrage, når de genfortæller historierne for hinanden. Eleverne kan evt. også optage videoer eller lave stop motion-film med figurerne.

Bibelske fortællinger som kompetence

Arbejdet med bibelske fortællinger skal give eleverne viden om Bibelens bidrag til menneskers tolkning af grundlæggende temaer og værdier.

Efter 3. klasse

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger.

Efter 6. klasse

Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

Efter 9. klasse

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.