Gå til hovedindhold

Den fællesfaglige naturfagsprøve

Kære naturfagslærer i 9. klasse

Her følger et par opmærksomhedspunkter i forbindelse med prøven: 

  • Aflevering af problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål i biologi, geografi og fysik/kemi senest 14 dage før prøven til censor. Må fylde max. 1 A4-side.
  • Opgivelserne skal organiseres i de min. fire fokusområder, som bliver opgivet til prøven. Opgivelserne skal fordeles forholdsmæssigt i forhold til det vejledende timetal.
  • De uddybende spørgsmål/aktiviteter, der knyttes til elevernes problemstilling, skal relatere til elevernes problemstilling og være inden for det lodtrukne fokusområde.
  • De uddybende spørgsmål SKAL benyttes under eksaminationen. 
  • Vægtningen af fagene biologi, geografi og fysik/kemi bestemmer eleverne selv i deres arbejde med problemstillingen og ved prøven. Alle tre fag skal dog være repræsenteret – mundtligt/praktisk. I vurderingen vægtes fagene IKKE ud fra vejledende timetal.
  • Hvis man anvender mere end én eksaminator, har eksaminatorerne samlet eksaminatorkompetence.
  • Eleverne bedømmes overordnet ud fra de fire naturfaglige kompetenceområder, men se gerne vurderingskriterier og bedømmelse på s. 26-29 i prøvevejledningen

Ring gerne til naturfagskonsulent Mikael Scheby på tlf. 7248 1942 med uopklarede spørgsmål.

CFU

Film, tv-udsendelser mm.

Naturfagskonsulenten har samlet bl.a. 4 små film om naturfagskompetencerne, relevante tv-udsendelser fra mitCFU.dk og information om prøven.