Gå til hovedindhold

Håndværk og design i 3. klasse – hvordan kommer du i gang efter sommerferien?

Af Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent i håndværk og design samt innovation og entreprenørskab

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan coronasituationen udvikler sig efter sommerferien. Kan vi for alvor komme i gang med at undervise i håndværk og design, eller vil vi stadig skulle trækkes rundt med periodevis nedlukninger af skoler pga. corona? Uanset hvordan den nærmeste tid vil udvikle sig, så skal vi på et tidspunkt i gang med håndværk og design i 3. klasse i en eller anden form på trods af corona.

Corona medførte, at man på mange skoler ikke rigtig kom i gang med håndværk og design i 3. klasse inden alt blev lukket ned. På mange skoler blev al håndværk og design undervisning aflyst, da det ikke var muligt at gennemføre HD-undervisning som hjemmeundervisning. Særligt for 3. klasse vil det medføre, at man i praksis skal starte helt forfra efter sommerferien, da eleverne har glemt, hvad de har lært tidligere. 

I mit fagdidaktiske grundsyn kan HD-læreren ikke ”blot” tage nogle emner fra 4. klasse, og gennemføre disse på 3. klassetrin med følgende begrundelser:

  • Rent fysiologisk er eleverne i 3. klasse - som gennemsnit - mindre i højde og har mindre udviklet motorik set i forhold til eleverne i 4. klasse, hvilket medfører, at der nemmere kan opstå udfordringer med betjene fx høvlbænken, værktøj og bearbejde materialer.
  •  På det nuværende grundlag i branchevejledningen ”Når klokken ringer/håndværk og design” der er ingen elektriske elevtilladte maskiner eleverne i 3. klasse må bruge, da branchevejledningen kun omtaler elever i 4. klasse. Der er naturligvis kattelemmen i vejledningen, som handler om at læreren kan vurdere elever må bruge maskiner på et højere klassetrin, hvis læreren vurderer, at eleven har modenhed, motorik, viden og færdigheder hertil. Jeg vil mene, at læreren i 3. klasse skal anvende denne kattelem med største forsigtighed, da eleverne i 3. klasse generelt har meget lidt erfaring med brug af elektriske elevmaskiner i skolen. Måske er det bedst at vente med at introducere eleverne til elevbetjente elektriske maskiner i 4. klasse!
  • Undervisningen bør ikke starte med kaste eleverne ud i selvstyrende design- og innovationsprocesser, når eleverne ikke har fået tilegnet sig basale håndværksmæssige viden og færdigheder. Så start med lukkede opgaver eller delvis lukkede opgaver, hvor eleverne kan tilegne sig kropslige erfaringer med teknikker og materialer. Fx ”Vi skal i kommende tid fremstille denne lille og simpel knagerække, og I skal arbejde ud fra denne grundmodel, som jeg viser her fysisk, og som jeg har givet jer alle en arbejdstegning af. I må selv bestemme, hvilke farver eller udtryk, som skal være på knagerækken. Skal udtrykket fx være ”EM i fodbold i Danmark”, hvor man kan hænge sine fodboldstøvler på, eller skal udtrykket være ”venskab”, hvor ens venner kan hænge sit tøj på, når de er hjemme på besøg? Nogle vil mene, at der er rigeligt med mesterlære over dette forløb, men bare rolig – i 4. klasse vil jeg åbne mere op for elevernes egne designprocesser, når de har fået mere erfaring med teknikker og materialer. Min tænkning ligger tæt op af faghæftet for håndværk og design – se modellen her.