Gå til hovedindhold

Engagement og fællesskab

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Engagement og fællesskab omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Deltagelse fokuserer på, at eleverne inddrages i aftaler om, hvilke regler og normer, der skal gælde for klassen i undervisning og leg.

Engagement fokuserer på, at eleverne får mulighed for at foretage og fastholde valg i aktiviteter og med en forståelse af vigtigheden af at kunne fastholde et valg.

Samvær og samarbejde fokuserer på, at eleverne både i undervisning og leg oplever at blive sat i nye og forskellige samværs- og samarbejdssituationer.

Følelser fokuserer på, at eleverne lærer at mærke sig selv og andre, således at det bliver muligt at tilpasse sin adfærd med omtanke for både sig selv og andre.

Selvopfattelse fokuserer på, at eleverne bliver anerkendt for sine styrker og svagheder, så eleven i samarbejde med lærere og forældre kan opstille relevante mål for sig selv.

Kompetenceområdet fokuserer på elevens alsidige udvikling i forhold til at trives, udvikles og blive aktivt deltagende i skolens fællesskaber, både med fokus på eleven selv, men også med fokus på samvær, samarbejde og sociale færdigheder.

Engagement og fællesskab skal ikke ses som et isoleret kompetenceområde, men som et kompetenceområde, der er forudsætningen for succes i andre kompetenceområder. Kompetenceområdet er af stor betydning i forhold til at få skabt en god skolestart for den enkelte elev og for klassen som helhed, således at skolen bliver et godt være- og lærested, hvor eleverne kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

Målene skal ikke kun tænkes ind i en konkret undervisning. Målene skal medtænkes i hele skolestrukturen, således at legen, mødet med eleverne, lærerens rolle og undervisningens tilrettelæggelse understøtter arbejdet med målene.

Læremidler, som du kan låne til arbejdet