Gå til hovedindhold

Skal vi lave en legeaftale?

Playful Learning-projektet inspirerer til variation i undervisningen, og det nyder man godt af på Trekronerskolen i Roskilde, hvor lærerne i samarbejde med læreruddannelsen har eksperimenteret med nye tilgange til læring i praksis.

Af Jonatan Kolding Karnøe, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

Hvad er Playful Learning?

“Det bedste eksempel på, hvordan legen rykker i læringen var, da de lærerstuderende igangsatte den kendte kluddermutterleg, men ungerne måtte kun tale engelsk. Pludselig speedsnakkede eleverne i munden på hinanden; også de elever, som ikke altid er med.”

Sådan beskriver Lasse Nørlev, lærer på Trekronerskolen i Roskilde, et af møderne med det nationale projekt Playful Learning.

Playful Learning er et LEGO-støttet projekt, som siden 2018 har søgt at udfordre vores didaktiske og pædagogiske blik på, hvad undervisning er, og hvilken rolle legen kan spille. Igennem forskellige faser har projektet videreuddannet lærere og pædagoger samt undervisere fra lærer- og pædagoguddannelserne i Danmark.

Leg og læring

Legens rolle i læringen er ikke et nyt emne. Nogle gange synes de to fænomener at spille sammen, hvorimod de på andre tidspunkter synes at ses som modsætninger. I projektet ser man ikke leg og læring som modsætninger. Der er ikke en adskilt tid til leg og en tid til læring. De to fænomener kan være i spil parallelt. Linda Korsbæk, lektor fra Professionshøjskolen Absalon, uddyber:

“Det er ikke modsætninger, for der er jo også faglighed i legen. Faglighed er jo ikke blot, når vi sidder og skriver i hæftet. Faglighed er også, når man i tysktimen bygger historier i Lego.”

Lasse Nørlev smiler og supplerer:

”Nogen gange ved man jo godt, man skal gøre noget, men så kommer man på kursus, og så bliver man inspireret til at gøre noget mere, gøre noget nyt.”

Kurserne, Lasse Nørlev refererer til, er blandt andet inspirationsarrangementer, som læreruddannelsen har inviteret til. Her har lærere og pædagoger med egne hænder og fødder kunnet indgå i lege udviklet af lærerstuderende og med oplæg fra underviserne på læreruddannelsen.

Hvad kan legen set i et elevperspektiv?

Linda Korsbæk forklarer, at leg giver en variation. Lasse Nørlev genkender dette potentiale:

“Der er jo ikke evidensstudie bag min oplevelse. Men de legende tilgange har givet en yderligere afveksling i min undervisning,  så ungerne ikke bare sidder og glor ind i et online program.”

Variationen betyder også, at man kan være sammen på nye måder. Dermed åbnes der for nye deltagelsesmuligheder, som både kan give anderledes læringsoplevelser såvel som nye syn  på sig selv og hinanden i klassen. Linda Korsbæk uddyber, at inddragelsen af leg også kan påvirke elevernes syn på undervisningen, når eleverne måske tænker:

“Det er okay at fejle, for det er jo noget, vi leger. Derfor kan man være med uden at være bekymret for at præstere.”

Legens inkluderende potentialer undersøges yderligere i efteråret på Professionshøjskolen Absalon. Repræsentanter fra forskellige sjællandske specialskoler og andre skoler med fokus på inkluderende undervisning er gået sammen om at undersøge legens inkluderende muligheder. Der starter et udviklingsfællesskab, hvor interesserede lærere, studerende og undervisere fra læreruddannelsen i fællesskab arbejder med emnet. Bo Jacobsen, chefpsykolog ved Pilelygaard, repræsenterer en af de skoler, som har lærere tilmeldt. Han beskriver deres motivation således:

“Som dagbehandlingstilbud er vi vant til at arbejde med elever, der har brug for særlig motivation for at indgå i læringsfællesskaber. Derfor er vi altid undersøgende i forhold til alternative måder at lære på.”

Må vi komme og lege hos jer?

Playful Learning-projektet stiller nu ressourcer til rådighed for en tættere kontakt til skoler og institutioner. Det betyder, at læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon lige nu søger skoler, lærere og pædagoger, som har lyst til at indgå i et udviklingsfællesskab. Et fællesskab, hvor professionelle fra praksis, studerende og professionshøjskolens undervisere i fællesskab undersøger legens muligheder. Lige nu er der to formater under udarbejdelse, hvor interesserede skoler, lærere og pædagoger kan melde sig på banen:

  1. Inspirationsdage: Her deltager hele skolens pædagogiske personale på en hel eller halv inspirationsdag, hvor undervisere fra læreruddannelsen med workshops og oplæg giver indblik og inspiration til undervisningen. Undervisningen foregår på skolerne. 
  2. Profilkurser: Her samles deltagere fra forskellige skoler. Over tre eftermiddage vil deltagerne få oplæg, indgå i workshops og gennemføre legende aktioner i egen praksis. Kurserne vil tones i retning af, hvor deltagerne kommer fra. Kurserne foregår hos Professionshøjskolen Absalon.

Er du eller din skole interesseret i at høre mere, er I meget velkomne til at kontakte Jonatan Kolding Karnøe, projektleder ved Center for Skole og Læring på tlf. 7248 1849 eller jkk@pha.dk.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.