Gå til hovedindhold

Praksisfaglighed er aktiv og virkelighedsvendt undervisning

’Skolen er blevet for boglig’ er noget af det, som høres i debatten om mere praksisfaglighed i skolen. Men hvordan kommer du som lærer i gang med at undervise mere praksisfagligt?

’Skolen er blevet for boglig’, ’Mange elever keder sig’ og ’Vi er trætte af teach-to-test’ er nogle af de stemmer, som kan høres i debatten om mere praksisfaglighed i skolen. Men hvordan kommer jeg som lærer i gang med at undervise mere praksisfagligt? Det har vi spurgt Malis Ravn om, som er i gang med et ph.d.-projekt om praksisfaglighed.

Hvorfor er der så stort fokus på, at skolen skal være mere praktisk?

Mange stemmer taler for, at skolen er blevet for boglig, og at der er alt for meget stillesiddende undervisning, som ikke motiverer alle typer af elever. En ny undersøgelse fra EVA - Danmarks Evalueringsinstitut viser, at langt det meste undervisning, som foregår i skolen, er stillesiddende med aktiviteter som læreroplæg, klassedialog og opgaver fx på digitale læringsplatforme. I udskolingen udgør stillesiddende undervisning hele 75% i gennemsnit. Især i sprogfagene, kulturfagene, dansk og matematik foregår der stillesiddende undervisning.

Mange lærere oplever omvendt, at eleverne bliver mere motiverede, når undervisningen bliver mere aktiv. Men der er en række barrierer for at undervise mere praksisfagligt. Det handler dels om behov for fælles forberedelsestid, sammenhængende timer, og at skolens faciliteter ikke understøtter mere praksisfaglig undervisning, hvor der skal være plads til at fylde og have materialer stående længere end to lektioner. Endelig efterlyser lærerne et fælles sprog om praksisfaglighed og en fælles forståelse af, hvordan man på den enkelte skole kan arbejde med praksisfaglighed.

Praksisfaglighed er et nyt begreb i skolen. Hvad går det ud på?

Praksisfaglighed handler om at gøre undervisningen mere praktisk og virkelighedsvendt. At undervise mere praksisfagligt har til formål at understøtte elevernes læring gennem varieret undervisning og at åbne elevernes øjne for hverdagen uden for skolen.  På den måde oplever eleverne undervisningen mindre kedelig, og eleverne øger samtidig deres kendskab til forskellige typer af  uddannelser, job og erhverv og kan dermed styrke deres livs- og uddannelsesvalg på sigt. 

Hvad kan jeg som lærer gøre, hvis jeg vil undervise mere praksisfagligt?

Det handler om at undervise virkelighedsvendt, så de undervisningsaktiviteter du bruger, også inddrager virkeligheden uden for skolen. Det kaldes at undervise med et praksisfagligt fagsyn. Hvis du fx underviser i madkundskab, og eleverne laver sund fast food, så behøver det ikke kun handle om sund ’mad til mig’. Eleverne kan med fordel undersøge, hvilke erhverv og professioner som arbejder med at udvikle sunde fødevarer – ’mad til andre’. På den måde bliver aktiviteten i skolen mere autentisk og meningsfuld, og elevernes nysgerrighed bliver skærpet på håndværk – her madhåndværk. Praksisfaglig undervisning handler altså om at gøre undervisningen mere praktisk, men også mere virkelighedsvendt.

Praksisfaglighed er en dimension i skolen, hvor der er fokus på mere aktiv og virkelighedsvendt undervisning. I praksisfaglig undervisning arbejdes med praktiske aktiviteter, eksempelvis en virkelighedsproblemstilling, og eleverne har medindflydelse i undervisningen. Når man som lærer underviser med et praksisfagligt fagsyn, så har man fokus på også at fortælle om virkelighedens job og erhverv, fx uddannelsesmuligheder på erhvervsuddannelser og ikke kun de boglige uddannelser.

Praksisfaglighed er et nyt begreb, som opstod i forbindelse med den politiske ’Aftale om styrket praksisfaglighed’ i 2018. Det betød blandt andet, at de praktiske fag i skolen blev opprioriteret med obligatorisk praktisk-musisk valgfag med afgangsprøve i 7. og 8. klasse. Derudover er der en ambition om at styrke praksisfaglighed i alle fag. Det er en opgave for skolerne nu.

Malis Ravn er lektor på Professionshøjskolen Absalon, underviser i madkundskab på læreruddannelsen og i praksisrelateret undervisning på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik for faglærere. Malis er optaget af praktisk læring og virkelighedsvendt didaktik og er i gang med et 3-årigt ph.d.-projekt om praksisfaglighed på DPU – Aarhus Universitet. I forskningsprojektet undersøges praksisfaglighed som didaktisk begreb. Studiet omfatter både undersøgelse af læreres erfaringer med praksisfaglig undervisning og elevers oplevelser af praktisk læring.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.