Gå til hovedindhold

Planlæg med elevinvolvering og læring i tankerne!

Idræt i skolen er meget mere end at lære idrætsgrene og teknikker. Læs om, hvordan du kan inddrage eleverne og udvikle deres handlekompetence.

Af Mikkel Rygaard Pedersen, lektor og pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Idrætshallen er fyldt af elever, der er i gang med at løse en opgave. Alle elever har fået tildelt en rolle og et ansvar, og der er en tydelig ramme og et tydeligt indhold for undervisningen. I løbet af timen opnår eleverne en læring omkring et udvalgt læringsmål – gennem aktiviteterne, samarbejdet og den korte teoretiske snak i starten af timen. 

To lærere går rundt i hallen, lytter, observerer stemningen i rummet og giver korte vejledninger. Der er masser af smil og grin, og der er høj aktivitet, når eleverne arbejder afprøvende og eksperimenterende med aktiviteter og i fællesskab finder løsninger på de opgaver, de har fået. Der er en tydelig vej for eleverne til at opnå dagens læringsmål på forskellig vis inden for den stillede opgave.

Det kan lyde som et glansbillede, men det er det ikke: Det kan være et opnåeligt resultat af, at vi planlægger og udformer vores idrætsundervisning med fokus på at inddrage eleverne og udvikle deres handlekompetence.

Kompetenceområder og handlekompetence

Idræt i skolen er meget mere end at lære idrætsgrene og teknikker. Når elever bliver inddraget i beslutninger og skal udvikle, eksperimentere, afprøve, diskutere og reflektere – og den enkelte elev samtidig inkluderes i fællesskabende oplevelser både på det kropslige, idrætslige, sociale og personlige plan – sker der en læring både på de fire nævnte kompetenceområder og inden for det, vi i idrætsteorien kalder handlekompetence (Rønholt og Peitersen, 2014).

Når vi som idrætslærere planlægger vores undervisning og blandt andet formulerer elevopgaver, er handlekompetenceområderne et vigtigt redskab, der kan hjælpe os med at sikre, at undervisningen og elevernes opgaver i idrætstimerne understøtter udvikling af elevernes handlekompetence. Det bliver samtidig nemt at indtænke fysiske aktiviteter, hvor der arbejdes med disse områder, og som kan involvere alle elever uanset deres idrætsfaglige niveau. Dette får også undervisningen til at handle om meget mere end idrætsaktiviteterne alene.

Med fokus på handlekompetenceområderne ligger der mange muligheder i at udtænke, hvordan vi kan lave en struktur for vores undervisning, der netop involverer alle elever i samarbejder i, om og gennem kroppen i idrætsundervisningen. 

Brug CL-strukturer i idrætsundervisningen

Vi kan fx indtænke CL-strukturer i idrætsundervisningen med øvelser omkring samarbejder, ansvar, færdigheder, træne, øve, eksperimentere, legende tilgange mv. i, om og gennem kroppen. 

CL-strukturer gør, at ingen af eleverne kan trække sig, og at alle har en rolle, fx i CL-strukturen ”ekspertgrupper”. Eksempler på dette kan være øvelser, der indeholder:

  • Spejling
  • Give et tip
  • Lære fra sig
  • Modtage læring fra en makker
  • Observere og give formativ feedback til sin gruppe osv.

Eksempler:

Eleverne kan få nye udtryk og sociale muligheder i fagområdet “Dans og udtryk” sammen med “Samarbejde og ansvar”, når det, eleverne er fælles om i CL-strukturen, er krop, bevægelser og samarbejder. Det kan ske ved at bruge fx Dansedugen eller Danseskyen (Dansk Skoleidræt) som læringsmodeller.

Eleverne kan opnå viden og forståelse af bl.a. social sundhed og mental sundhed i fagområdet “Boldspil og boldbasis” sammen med “Sundhed og trivsel”, når de fx udvikler boldtilvænningslege, -spil og -øvelser ved brug af Sundhedsdugen (Dansk Skoleidræt) og Boldspilstrappen (Dansk Skoleidræt) eller Spilhjulet (KOSMOS).

Når vi som idrætslærere har handlekompetencemodellen med i planlægningen og udformningen af vores undervisning, bliver det naturligt at inddrage eleverne i undervisningen og understøtte udviklingen af deres handlekompetencer. Eleverne gør sig erfaringer og får mulighed for at italesætte både erfaringer, forventninger, forståelse og udvikling. Derved reflekterer eleverne på dagens læringsmål i undervisningen og på de delområder, vi har valgt som fokus i det enkelte forløb og i den enkelte lektion.

Tre gode råd til elevinddragelse i idræt:

  • Medtænk handlekompetencemodellens områder
  • Medtænk idrætsdidaktiske modeller, som eleverne skal samarbejde om
  • Medtænk leg og legende tilgange til læring i eller undervejs i undervisningen for at motivere alle elever.

Vil du vide mere om handlekompetence?

Læs mere: Rønholt, Helle & Peitersen, Birger (2014), Handlekompetence som dannelsesideal, Idrætsundervisning - En grundbog i idrætsdidaktik, Museum Tusculanums Forlag, 2. udgave, 5. oplag.

Hør også episoden af vores podcast Praksis, hvor idrætskonsulent Mikkel Rygaard Pedersen fortæller om idrætsfaget i bred forstand og om, hvordan du som lærer kan skabe inkluderende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle. Lyt med i din podcast-app eller her på hjemmesiden.