Gå til hovedindhold

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Giv SSF-undervisningen et løft - på din skole og ind i dit fag

Vær med i en landsdækkende indsats og hold øje med den nye faglige portal SSFkompas.dk.

Besøg den gratis faglige portal SSFkompas.dk, der understøtter din specifikke undervisning. Portalen indeholder læremidler, undervisningsforløb, baggrundsviden og materialer. 

Materialerne sætter struktur på organiseringen i formater, der kan understøtte en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse kan inddrages. 

Et særligt fokus er at understøtte kompetenceløft af jer lærere, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter jeres fag. 

Fra SSFkompas.dk

Klædt på til SSF?

Lad CFU hjælpe jer med læremidler og gratis kurser, der guider og inspirerer fagligt og didaktisk til at undervise i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

  • Efterspørger også jeres elever mere seksualundervisning?
  • Kan det være svært at svare på spørgsmål om kønsidentitet og seksuel sundhed?
  • Savner I materialer og idéer til undervisningen i krop, køn, sex og grænser?

CFU kan hjælpe med at kvalificere undervisningen i SSF - et emne, der jo er obligatorisk i alle fag.

Læs mere og kontakt os om de mange gratis muligheder:

  • Kurser på egen skole (2x3 timer)
  • Kurser på CFU 
  • Kickoff-dage
  • Uddannelsesforløb for resursepersoner
  • Indsats tilpasset specialklasser og specialskoler
  • SSF-kompasset - hjemmeside med læremidler og øvrige ressourcer til undervisningen og til din egen forberedelse (online kurser).

Lån materialesættet Køn, krop og normer

Lån et sæt med konkrete genstande som tøj, legetøj og andet, der vækker elevernes nysgerrighed og understøtter en undersøgende tilgang til arbejdet med køn, krop og seksualitet i undervisningen. 

På linket herunder finder du en pædagogisk vejledning og link til introvideoer om genstandsdidaktik og køn, krop og seksualitet. 

> Lån sættet Køn, krop og normer på mitCFU.dk

Kontakt din CFU-konsulent

Astrid Schrøder (assc)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Baggrund for SSF-indsatsen

En evalueringsrapport fra Als Research (2019) peger på store udfordringer med undervisningen i det obligatoriske emne SSF. Rapporten afdækker, at ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere - og at eleverne savner undervisning i emner som rettigheder, normer, mangfoldighed, reproduktion, seksualitet og seksuel sundhed. Det er på denne baggrund, at STUK har afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning, bl.a. i form af disse gratis kurser på skolerne.

CFU - de nationale Centre for Undervisningsmidler - faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne, eksterne parter som Sex & Samfund samt andre relevante aktører. Her i Region Sjælland er det CFU Absalon, der varetager kursusopgaven på skolerne.