Gå til hovedindhold

På jagt - efter kurser eller workshops om teknologi og it-didaktik?

I CFU Absalon laver vi mange rekvirerede forløb, også inden for it-didaktik, som måske kunne være noget for dig og din skole.

Vores it-didaktiske forløb kan overordnet inddeles i:

 • Makerspace
 • Teknologiforståelse
 • It og medier i alle fag.

Fælles for vores forløb er, at de er tæt på praksis og indeholder meget hands on.

Derudover tilrettelægger vi alle forløb, så I både får indsigt i teknologien og forskellige didaktiske tilgange og faglige arbejdsmetoder.

Vi toner forløbene sammen, så de rammer jeres ønsker til eventuelle fagfaglige koblinger.

Makerspace

Til et makerspace knytter sig ofte særlige fabrikationsteknologier, fx 3D print, lasercutter og folieskærer, og en særlig makerdidaktik.

Et rekvireret forløb med fokus på makerspace kan vinkles på mange forskellige måder alt efter jeres interesseområde. Det kunne handle om:

 • At lære at designe og anvende fabrikationsteknologier som fx 3D print, lasercut og folieskærer.
 • At lære mere om den maker-tænkning eller didaktik, som ligger bag undervisningen i makerspace som fx. en eksperimenterende og legende tilgang til undervisningen, kreativitet og innovation, projektbaseret læring, tinkering mv.
 • Faglige koblinger til fagene med idéer og inspiration til forløb til brug i undervisningen.

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et nyt fagområde på forsøgsstadiet med særlige teknologiske forståelser, genstandsfelter, metoder og formål. Vores rekvirerede forløb her retter sig derfor altid mod dele af denne faglighed. Det kan fx være:

 • Forløb, som sigter mod digital myndiggørelse, der handler om måder at forstå og agere i vores digitale verden
 • Forløb, som fokuserer på, at eleverne selv designer og konstruerer digitale artefakter, fx små apps og spil, interaktive fortællinger, eller at de bruger robotter og microcontrollere, fx micro:bitten, i en bestemt kontekst.

Det er ofte muligt at koble et forløb med teknologiforståelse med makerspace.

It og medier i alle fag

It og medier er et af det tværgående temaer, som skal integreres i alle fag. It og medier opdeles i fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager. Et rekvireret forløb omhandlende it og medier kunne omhandle:

 • At lære at anvende og undervise med konkrete værktøjer og programmer fx fra SkoleTube
 • At lære, hvordan it og medier kan kobles ind i fagene, så det giver mening i en fagfaglig kontekst, og at give inspiration og idéer til forløb til brug i undervisningen
 • Indføring i nye teknologier. På mange skoler arbejdes der fx med grafisk design på storformatsprinter, produktion af podcasts eller udformning af scenarier i virtual reality
 • At lære om, hvordan man kan arbejde med at kvalificere elevernes digitale adfærd, hvor fokus er på digital dannelse som fx digitale rettigheder og Creative Commons mv.

Hvis I vil høre nærmere om mulighederne for et særligt tilrettelagt forløb hos jer, kan I kontakte Søren Knudsen på sknu@pha.dk eller 72481941.