Gå til hovedindhold

Ordblindhed - hjælp til at finde ressourcer

Kender du vores hjemmeside om ordblindhed, hvor du kan finde ressourcer til dit arbejde? Læs også om uddannelsen til ordblindelærer.

I skolen oplever en del elever læse-/skrivevanskeligheder, andre har udfordringer med dansk som andetsprog, og næsten alle elever kæmper med at lære fagsproget i de enkelte fag. Som et tværgående tema i alle fag skal der sættes fokus på sproglig udvikling for at tilgodese alle elevers sproglige udvikling i fagene, herunder med et særligt fokus på flersprogede elever og ordblinde elever.

Barn der skriver

Til at understøtte skolernes arbejde med det tværgående tema findes der på CFU’s hjemmeside tre undersider med fokus på: Sproglig udviklingDSA og Ordblinde.

Den nyeste er siden om ordblindhed, som bliver præsenteret på siden her.

Hjemmesiden om ordblindhed er bygget op over seks overskrifter. Under hver overskrift findes en padlet, der linker til relevante ressourcer.

Den første underside handler om, hvad ordblindhed er, og hvordan det er at være ordblind. Her findes blandt andet en samling af videoer, der kan bruges til at vise elever med ordblindhed, deres forældre og de andre elever i klassen, hvad ordblindhed er, og hvordan det opleves at være ordblind.

Under Læremidler findes forslag til relevante læremidler til undervisning af ordblinde elever, og en del af disse læremidler findes i CFU’s Informationssamling og er lavet som huskesedler. En huskeseddel er et direkte link ind i mitCFU, og læremidlerne kan bookes til gennemsyn fra CFU’s Informationssamling. Som underside findes forskellige huskesedler, der peger på relevante frilæsningsbøger til målgruppen. Disse frilæsningsserier kan også bookes til gennemsyn fra Informationssamlingen.

Test og prøver indeholder links til området, og under overskriften Rundt om ordblindhed gemmer der sig relevante artikler og hjemmesider.

Læse-/skriveteknologier peger på, hvor både elever og lærere kan finde støtte til brug af læse-/skriveteknologier og holde sig opdateret med nye funktioner og programmer.

Den sidste overskrift Den ordblindevenlige skole indeholder pædagogiske værktøjer, som kan understøtte skolens og teamets arbejde med at udvikle en ordblindevenlig skole. Ofte vil det være en fordel at tænke både sproglig udvikling, DSA og ordblindeområdet sammen, fordi alle tre områder kalder på et fokus på, hvordan lærere og skolen i fællesskab kan arbejde med at lave en sprogbaseret undervisning, hvor alle elever får muligheder for at udvikle deres fagsprog og deltage i fagene uanset sproglige udfordringer.

Hvis I har brug for at sætte fokus på området, er der mulighed for at deltage i kurser og konferencer inden for området. Se hjemmesiden for nærmere info.

Kontakt:

I er også velkomne til at kontakte Mette Bech, mebe@pha.dk, tlf. 7248 1956, som er pædagogisk konsulent for alle tre områder, og som laver alt fra vejledning af fagteams til kompetenceløft for hele skolen.

Ordblindelærer

Af Trine Skov, lektor, Professionshøjskolen Absalon, trsj@pha.dk 

Mathias sidder foran computeren, lidt modløst logger han på Teams. Alle de mails, hvor var det nu, engelsklæreren havde lagt teksten? Der! Åh nej, hun har taget et billede af teksten i stedet for at skanne den. Altså, hvorfor skal det også være så svært?! Nu skal han nå at OCR-behandle den, inden han kan gå i gang med at læse. Mathias mærker en knude i maven. Han kender situationen alt for godt. Om lidt er han langt bagefter de andre. Det slår Mathias, at han ligeså godt kan give op, for nu kommer han alligevel ikke til at kunne være med, når de skal tale om teksten. Mathias føler sig dum, alle de andre i klassen kan godt.

En helt almindelig hverdag for Mathias i 5.b. Altså almindelig, når vi taler ’det nye normale’ virtuel med hjemsendelse. Mathias har dysleksi – ordblindhed – og han er ikke den eneste, der kæmper med skriftsproget. Ca. 400.000 danskere har dysleksi, og det placerer lidelsen som den mest udbredte indlæringsvanskelighed. Derfor er det vigtigt, at skolen i højere grad kan tage hånd om de problemer, der kommer i kølvandet på den indlæringsvanskelighed.

Nu er det heldigvis sådan, at den pædagogiske diplomuddannelse tilbyder moduler til funktionen ordblindelærer i skolen. Med den får du grundig indsigt i teori om skriftsprogstilegnelse og kunnen i evidensbaserede metoder i skriftsprogsundervisning. Du bliver specialiseret inden for ordblindhed, så du kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsdifferentierede indsatser for ordblinde elever.

I løbet af uddannelsen er der mulighed for virkelig at fordybe sig i tre områder:

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse
  • Skriftlige vanskeligheder i relation til dysleksi 
  • Læse- og skriveteknologi.

Hvad består uddannelsen til ordblindelærer i grundskolen af?

  • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Helt grundlæggende viden om blandt andet forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning og problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.

  • Skriftlige vanskeligheder i relation til dysleksi

Indgående kendskab til dysleksi og væsentlige forudsætninger for udviklingen af skriftsproglige færdigheder. Udredning og tilrettelæggelse af indsatser, herunder vejledning af kollegaer og forældre. Kendskab til det lovmæssige grundlag for arbejdet med elever i dysleksi.

  • Læse- og skriveteknologi

Analyse af teknologibehov og organisatorisk implementering. Tilrettelæggelse af indsatser med læse-/skriveteknologi. Kollegial vejledning i læringsdifferentiering.

Bedre indsatser og tværfagligt samarbejde om undervisningen af ordblinde elever

Nogle af de problemer, som elever med ordblindhed møder i skolen, er en fragmenteret indsats. Stine Fuglsang Engmose, der forsker i ordblindhed og underviser på ordblindelæreruddannelsen, peger på et problem i skolen, hvor det kan være: ”Svært at få klædt hele lærerteamet på til at bedrive undervisning, der gør det muligt og nemt for de ordblinde børn at deltage i undervisningen.”

Med uddannelsen kan ordblindelæreren ikke alene gennemføre indsatser rettet mod at udvikle ordblinde elevers selvstændige skriftsproglige kompetence og indsatser rettet mod at kompensere for deres vanskeligheder med læse- og skriveteknologi. Ordblindelæreren vil også vide, hvordan disse indsatser kan integreres til et inkluderende læringsmiljø for ordblinde elever.

Som baggrund for indsatserne ligger den specialiserede viden om ordblindhed og fx lovgivning og bekendtgørelser inden for grundskolekonteksten. Her er samarbejde med forskellige aktører afgørende for at kunne bidrage til at afdække, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for en læringsdifferentieret indsats for elever med eller i risiko for ordblindhed.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Praksis 6 forside

Denne artikel er udgivet i Praksis 6, 2021.