Gå til hovedindhold

Naturvidenskabens ABC

ABC’en fortæller historien om 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser, der kan bruges som inspiration for undervisningen.

En ekspertgruppe nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet Naturvidenskabens ABC. Nedenstående er pluk fra bl.a. forordet til ABC’en.

ABC’en fortæller historien om store naturvidenskabelige erkendelser, der kan bruges som inspiration for undervisningen. Børn og unges motivation og interesse for naturfag kan blandt andet øges ved, at de møder ”store fortællinger om naturvidenskab”, får kendskab til videnskabsfolk og bliver klogere på, hvordan naturvidenskabelige opfindelser har betydning for vores samfund. Naturvidenskabens ABC bidrager til netop dette.

Naturvidenskabens ABC er bygget op omkring 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og en række kernefaglige nedslagspunkter, som børn og unge vil have glæde af at få kendskab til. Den identificerer og formidler centrale, kernefaglige nedslagspunkter og skal fungere som én af flere mulige inspirationskilder for underviserne i grundskolen og på  ungdomsuddannelserne.

Væsentlige dele af det kernefaglige indhold i ABC’en vil være kendt stof for underviserne i naturfagene. Men ønsket er at vise eksempler på, hvordan naturvidenskabelig kernefaglighed, med udgangspunkt i udvalgte grundlæggende erkendelser, kan bindes sammen og præsenteres ind i en aktuel kontekst, der opleves som relevant for eleverne i deres hverdag.

Du kan finde ABC’en samt en pixiudgave på EMU.dk.

Nat På Museet - præsenterer Naturvidenskabens ABC

De 10 naturvidenskabelige erkendelser fra Naturvidenskabens ABC (naturvidenskabensabc.dk) formidles via 10 små film (ml. 10-12 minutter), der er optaget på 10 forskellige naturfaglige museer i hele landet.

De 10 naturvidenskabelige erkendelser fra Undervisningsministeriets publikation Naturvidenskabens ABC bliver konkrete og sættes i relation til folkeskolens Fælles Mål. Filmene er primært målrettet 11-12-årige børn på 5.-6. klassetrin. De centrale pointer fra den naturvidenskabelige erkendelse tager udgangspunkt i væsentlige genstande fra lige netop det museum/oplevelsescenter, hvor filmen er optaget. Sekundært kan filmene bruges til de lidt ældre elever som repetition/intro til en efterfølgende mere dybdegående undervisning om emnet/erkendelsen.

Filmene frigives løbende i starten af 2022, og der vil også være lærervejledninger tilknyttet. Formål med lærervejledningen er at hjælpe alle slags lærere til at undervise med denne film i naturfagene. 

Du kan finde filmene på YouTube.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.