Gå til hovedindhold

Når alle elever læser med ørerne

Brugen af lydbøger i Danmark er i voldsom vækst, og på mitCFU.dk har skolerne nu gratis adgang til en spændende base af lydfortællinger og lydbøger. Med ”lytteraturen” får vi som dansklærere en ny mulighed for at sætte en generation af bogdroppere stævne i fiktive lyduniverser.

Af Mette Bechmann Westergaard, CFU-konsulent i dansk ved CFU Absalon, meew@pha.dk, 72481971

Lytning er også læsning

Lad os med det samme slå fast, at CFU’s nye lydbogssamling ikke er et supplement til Nota. Nota er til for at kompensere elever for funktionsnedsættelser, de måtte have, fx i forbindelse med ordblindhed. CFU’s lydbogssamling er for alle elever og er indkøbt for at skabe en variationsmulighed i oplevelsen af litteratur.

Nogen vil måske mene, at det er problematisk at lade eleverne læse med ørerne, når den nyeste læsevaneundersøgelse fra 2021 viser, at rigtigt mange danske børn dropper bøgerne i det øjeblik, de bliver automatiserede læsere, ofte omkring 3.-4. klasse. Men undersøgelsen Listening to the library (Susan Toms, 2011) viser, at litteraturlyttere:

  • Bliver bedre til at få kreative idéer til deres egne fortællinger.
  • Bliver stærkere verbalt og får større selvtillid, når de skal tale over for andre.
  • Forøger deres ordforråd, forbedrer rigtig udtale og begrænser brugen af fyldord.
  • Opfatter læselytning som underholdende og afslappende og tilvælges af egen fri vilje af en del elever.

Der er altså al mulig grund til også at opfatte litteraturlytning som læsning.

Hvad kan vi låne?

Foreløbig findes der 37 titler i lydbogssamlingen, og der er oplevelser til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Der findes traditionelle lydbøger, hvor forfatteren eller en skuespiller læser teksten op – men der er også eksempler på lydfortællinger, hvor underlægningsmusik og effektlyde er med til at skabe et intenst og ambitiøst lydunivers. Det gælder eksempelvis for Lars Daneskovs gyserroman Maskernes hus til 5.-7. klasse, der er fyldt med knirkende døre og skridt uden ejermænd.

Eksempler på lydbøger:

Som lærer har du både mulighed for at afspille lydbøgerne i klasseværelset som en social fællesoplevelse, men du kan også tildele hver enkelt elev i din klasse bogen, som de tilgår på mitCFU.dk under Mine materialer. På den måde kan der gives lyttelektier for, eller sygemeldte elever kan indhente det forsømte på egen hånd.

Lytteforståelsesstrategier i mitCFU.dk

Det er almen danskfaglig viden, at når vi læser, har vi brug for læseforståelsesstrategier for at interagere med stoffet og lagre det i langtidshukommelsen. På samme måde har vi brug for lytteforståelsesstrategier, når vi lytter til litteratur. 

Projektet Læsere mellem medier (2022) har resulteret i en række lytteforståelsesstrategier kaldet Lydakademiet, der ligger gratis tilgængelige på dansk.gyldendal.dk. Som lærer vil der også fra midten af april 2023 være stor hjælp at hente i mitCFU.dk. På alle lydbogsposter vil der nemlig ligge en didaktisk ramme for arbejdet med lydbøger klar, som giver læreren idéer til, hvordan man kan arbejde med litteraturen som netop lytteratur. Det kan fx være lyttebingo, undersøgelse af lyddesign og arbejdet med de 5 talemomenter: Tempo, pause, tryk, toneleje og styrke.

Gratis fagteammøder

Hvis I som fagteam i dansk er blevet nysgerrige på, hvordan I kan variere litteraturarbejdet i jeres årsplan med lytteratur og andre nye materialer til danskfaget, er der altid mulighed for at booke et gratis fagteammøde med en danskkonsulent på en af vores matrikler i Roskilde, Slagelse eller Vordingborg. Vi kan også arrangere at mødes i det virtuelle, hvis det passer bedre.

Rigtig god lytning!

Indskoling:

Mellemtrin og udskoling:

Mette Bechmann Westergaard (meew)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Mirjam Hoel Nielsen (mihn)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Susanne Hansson (suh)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.