Gå til hovedindhold

Kan man vinde elevernes begejstring for skriftlighed i fremmedsprog?

Som sproglærere vil vi altid gerne motivere vores elever til at deltage i undervisningen. Hvordan kan du få eleverne til at skrive og tale, være aktive og tilegne sig kompetencer i engelsk, tysk eller fransk? I denne artikel forsøger vi at give et bud på, hvordan du kan gøre – med udgangspunkt i skrivedidaktik.

Af Kim Østerskov Andersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Indgangsvinkel til skrivedidaktik

De fleste elever tror, at de kan skrive tysk og fransk på samme niveau, som de skriver dansk eller engelsk. Det kan de ikke, og derfor er det vigtigt, at de lærer nogle grundprincipper, og at du som lærer arbejder med en skrivedidaktik, som kan hjælpe dem på vej i skriveprocessen.

Skriveundervisningen bygger på elevernes egne sproglige evner, baggrunde, interesser m.v., da den skal hjælpe dem med at forstå, at deres indhold i hverdagen er relevant. Derudover er det vigtigt, at eleverne gøres bevidste om, at det kan være motiverende at skrive enkelt og ligetil.

Eleverne skal lære, at skriftlighed i fremmedsprog skal støtte den mundtlige sprogproduktion – og derved finder de ud af, at der dannes en bro mellem disse.

Fokus på processen

Dit fokus som lærer skal i høj grad ligge på processen, så eleverne bliver stilladseret gennem hele skriveprocessen  via forskellige lag af feedback efterfulgt af genafleveringer.

Din feedback skal ikke stå som det sidste led i skriveprocessen, men skal fungere som stilladsering til læring, så eleverne oplever sammenhæng mellem opgaveformulering, vejledning og specifikke sproglige områder. Dette kaldes også processkrivning, hvor pointen er at lære at skrive ved at skrive, og hvor eleverne skal møde skrivningen i en meningsfuld kontekst med et autentisk formål.

Tag fx udgangspunkt i modellen The Teaching-Learning Cycle, som guider til, hvordan du kan stilladsere elevernes arbejde med tekster og skriveprocessen, helt frem til den selvstændige skrivning.

The Teaching-Learning Cycle

Building field: Her opbygger du et vidensfelt gennem tekster og arbejde med ordforråd, så eleverne har en forforståelse.

Modelling and deconstruction: Her arbejdes der med modeltekster på forskellige måder. Du kan fx vælge en tekst med emnet ”reisen”, hvorigennem eleverne lærer om, hvilke ord og grammatiske strukturer der er brugt.

Joint construction: Her arbejdes der i klassen med en fælles tekstkonstruktion. Det er her vigtigt at give eleverne en følelse af, at vi gør tingene sammen. De skal have mulighed for at spørge ind til sætningsstruktur, og du skal som lærer give dem mulighed for at tilføje idéer til jeres fælles tekstproduktion.

Independent construction: Elevernes selvstændige tekstproduktion.

Schreib mal was! Kom på kursus i efteråret 2024

På kurset Schreib mal was! Schreiben lernen im Deutschunterricht, som vi afholder i efteråret, bliver du præsenteret for modeller, som kan hjælpe dine elever med skrivningen, og du får idéer til, hvordan de kan bruges i undervisningen. Du kommer til at arbejde med motivationsstrategier og idéer til, hvordan du kan overbevise dine elever om, at de kan bidrage til klassens faglige fællesskab.

Ydermere bliver du præsenteret for tekster, som kan fungere som en slags ”model” for elevernes egen skrivning. Det kan bl.a. hjælpe eleverne til at opdage de strukturer, som teksten har, og få idéer til, hvordan de kan arbejde. 

> Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Kim Østerskov Andersen (kian)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.