Gå til hovedindhold

"Jeg stoler mere på mig selv som vikar"

Flere kommuner giver skolernes vikarer et kursus, som stiller skarpt på nogle af de opgaver, vikarerne møder i grundskolen.

Af Margit Holm, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Vikarerne udfører et kæmpe arbejde på skolerne, og på kurser har vi mødt dem meget interesserede i deres opgave. Her møder de hinanden i et rum, hvor de kan tale sammen og fordybe sig i den opgave, de allerede løser eller skal til at løse.

“Bevidsthed om det at være vikar”
“En viden om den forskel, jeg gør”
- udtalelser fra vikarer på kursus

Som igangsætter får vikarerne til opgave at tænke over og notere tre positive ting og tre udfordringer ved vikararbejdet, som de oplever det eller tænker sig, det vil blive. Efterfølgende deler de, i tilfældigt udtrukne grupper, deres syn og motivation for vikaropgaven.

Under kurset er de centrale begreber: Relationskompetence, klasseledelse og konflikthåndtering. Hver især er begreberne vigtige at kende, og over tid kan de få positiv indflydelse på samspillet i klassen. Gennem øvelser, videoer og cases prøver vi at indfange mulige handlemåder, der er hensigtsmæssige for børn som voksne.

Vikarens opgaver kalder på et godt blik for relationskompetente handlinger. På dette område har Louise Klinge, som dansk forsker inden for relationskompetence, gennem litteratur og kortfilm tydeliggjort vigtigheden af, at vi som voksne gennem handlinger kan rammesætte et positivt samvær for eleverne i en klasse. Kortfilm giver et præcist indblik i alle de små detaljer, der tilsammen udgør interaktionen i en klasse.

Begrebet klasseledelse har ligeledes indflydelse på, hvordan lektionerne i en skoleklasse forløber. Professor Svend Erik Nordenbo har på baggrund af studier opstillet faktorer, der fremmer god klasseledelse. På kurset kan vi tale om de fremsatte pointer: Hvorfor er det en god idé? Er det muligt at gennemføre sammen med eleverne? Hvad kan det indvirke på? Og hvad er målet bag hver enkelt regel?

Endelig er konflikthåndtering et område, vikarerne også kommer til at arbejde med. Vi har brugt cases for herigennem at se de nuancer og dilemmaer, der ofte er på spil, når konflikter opstår. Cases er genkendelige og kalder på engagement og indlevelse, når vikarerne byder ind med handlemuligheder.

“Struktur i undervisningen og relationsopbygning”
“En masse teori, jeg kan bruge i praksis”
- udtalelser fra vikarer på kursus

Der ligger naturligvis begrænsninger i, hvad vi kan nå at komme omkring på et vikarkursus. Men vi håber, at de ressourcer, vikarerne får med sig, giver anledning til genbesøg og måske kan være med til yderligere nysgerrighed inden for det pædagogiske felt.

“Overvejelser om at søge ind på læreruddannelsen”
“At det er OK som vikar ikke at have 100% styring, og det er OK at fejle”
“Jeg stoler mere på mig selv som vikar”
- udtalelser fra vikarer på kursus

Win-win-vikar

Få skræddersyet et vikarkursus for vikarerne på en eller flere skoler - eller alle skolerne i en kommune.

Kurset består af oplæg, opgaver og samtale med fokus på:

  • Relationskompetence: Hvordan kan vi som vikarer skabe ro og trivsel med relationskompetente handlinger?
  • Klasseledelse: Hvordan kan vi lede klasser bedre ved brug af didaktiske overvejelser og værktøjer?
  • Konflikthåndtering: Hvordan kan vi skabe mening og ligeværd i vores tilgang til konflikthåndtering?

Få ny viden og indsigt gennem andres og egnes refleksioner.

Kontakt CFU-leder Line Maxen, lima@pha.dk for at høre om mulighederne.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.