Gå til hovedindhold

Indsatser i teknologi og teknologiforståelse

Læs om aktuelle projekter og tilbud inden for Ultra:bit, makerspace, teknologi- og dataforståelse.

Af Eva Petropouleas pædagogisk konsulent, CFU Absalon, evch@pha.dk

Netværk om teknologiforståelse varetages af landets CFU’er, der hver især tilbyder en række indsatser omkring teknologiforståelse frem til juni 2023. Netværket er støttet af Villum Fonden, og alle indsatser er derfor gratis i projektet.

Billede fra Praksis 7 2021 - Indsatser i teknologi og teknologiforståelse. Piger der arbejder med teknologi

Netværket er målrettet lærere, pædagoger, vejledere, skoleledere og kommunale konsulenter.

Udover 2-3 regionale netværksdage om året har skoler og kommuner også mulighed for at indgå aftaler med det regionale CFU om forskellige kursus- og workshopaktiviteter, der kan medvirke til at indføre teknologiforståelse i skolernes praksis.

I Region Sjælland har vi eksempelvis indgået aftaler både helt lokalt på enkelte skoler, hvor vi henover det kommende 1½ år skal samarbejde med hele lærerkollegiet om at udvikle området, og med flere kommuner, hvor der på forskellig vis sættes ind med uddannelse af ressourcepersoner, der så efterfølgende skal bære indsatserne ind på alle kommunens skoler.

Du kan læse og se mere om projektet på teknet.cfu.dk eller kontakte Eva Petropouleas, evch@pha.dk, 7248 1962 eller Søren Bøgh Knudsen, sknu@pha.dk, 7248 1941 for mere information.

Du kan også tilmelde dig CFU Absalons praktikernetværk, så du via en kvartalsvis nyhedsmail får besked om kommende aktiviteter i netværket: kortlink.dk/254a2

Ultra:bit

I 2018 startede det store initiativ omkring Ultra:bit i et samarbejde mellem DR og CFU, støttet af Industriens Fond. Projektet fortsætter frem til 2023 og vil i den næste periode sætte fokus på, hvordan microcontrolleren kan sættes i spil i udskolingen. Til dette er der udviklet en række forløb som fx “Trolling på nettet”, “Knæk koden” og “Gaming og spilanalyse”, hvor micro:bit’en bliver inddraget i en række af skolens fag, bl.a. dansk, idræt og matematik. Alle forløbene ligger frit tilgængelige på Ultra:bits hjemmeside dr.dk/skole/ultrabit.

På mitCFU.dk har du mulighed for at booke en række eksterne komponenter, som kan anvendes sammen med micro:bit’en, fx “Hummingbird”. Hummingbird er et sæt af sensorer, servoer og dioder, der kobles til micro:bit’en, og som eksempelvis kan anvendes i elevernes produktion af digitale designløsninger. Book sættene her: kortlink.dk/2cmwb

I har på jeres skole eller kommune mulighed for at booke et micro:bit-kursus. Det kan enten være for jer, som er helt nye til micro:bit’en, eller jer, som gerne vil blive inspireret til, hvordan I kommer videre med mere avancerede projekter. Kurserne er alle gratis og planlægges ud fra jeres behov og ønsker.

Dataforståelse.dk

Vil du blive klogere på, hvordan du underviser dine elever i forståelse af data og brug af data på sociale medier og apps? Landets CFU’er har sammen med dataetisk ekspert Pernille Tranberg udviklet en workshop, som er målrettet lærere, pædagoger, vejledere, skoleledere og andre aktører i skoleverdenen, som arbejder med at sætte fokus på denne dagsorden. Projektet er støttet af Lærerstandens Brandforsikring, og workshoppen er derfor gratis.

På Absalon har vi planlagt et arrangement d. 31. januar 2022, hvor vi om formiddagen afvikler dataforståelsesworkshoppen fysisk, men samtidig streamer den, så du også kan deltage online. Om eftermiddagen bliver der mulighed for at vælge workshops, som udfolder forskelligt elevmateriale, der er udviklet som supplement til workshoppen. Denne del er kun mulig at deltage i ved fysisk fremmøde.

Lige nu er der desuden en pulje af workshops, som fordeles over hele landet efter først-til-mølle-princippet, så hvis I som skole eller kommune gerne vil have besøg af projektet i løbet af foråret 2022, eksempelvis til en pædagogisk eftermiddag eller lignende, så er det muligt.

Kontakt Eva Petropouleas, evch@pha.dk, 7248 1962 eller Kristian Hjuler, krnh@pha.dk, 7248 2759 for aftale.

Du kan se og høre mere om projektet på hjemmesiden dataforståelse.dk og via podcasten Praksis, som du finder i din podcast-app.

Makerspaces som læringslaboratorier

Villum Fonden har i flere omgange støttet etableringen af makerspaces i landets kommuner. I Region Sjælland arbejder Lejre, Greve og Lolland Kommuner pt. med at etablere makerspaces på alle kommunernes skoler.

Hvert projekt er udviklet, så det understøtter den enkelte kommunes lokalplaner og skolepolitik, og projekterne er derfor også forskellige.

I Lejre Kommune er der oprettet et korps bestående af PLC-medarbejdere og pædagoger fra alle skoler, som hen over tre år gennemgår kompetenceudvikling med det formål at udbrede makerspace-indsatsen løbende på deres egne skoler. Her fokuseres der særligt på makerspace-tilgange samt teknologiforståelse både som eget fag og integreret i fag.

I Greve Kommune er der udvalgt lærere fra både den naturfaglige, den praktisk-musiske og den humanistiske faggruppe, som i rul med tre skoler ad gangen deltager i fagtonede udviklingsdage med efterfølgende praksisafprøvning i deres klasser. Fokus i dette projekt er makerspace-tilgange og teknologiforståelse i fag.

I Lolland Kommune arbejdes der ligeledes med makerspace-tilgange, men her fokuseres også på legende tilgange og projektbaseret læring. Kommunen arbejder fokuseret med indretning af de fysiske læringsmiljøer og med at uddanne et særligt korps af ressourcepersoner, som skal bære projektet ind på alle skolerne.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.

Forside af bladet Praksis 7 2021

Denne artikel er udgivet i Praksis 7, 2021.