Gå til hovedindhold

Idrætsundervisning i natur- og udeliv – hvordan?

Få inspiration til at skabe en endnu mere spændende og varieret natur- og udelivsundervisning.

Af Mikkel Rygaard Pedersen, adjunkt og CFU-konsulent

Friluftslivet i Danmark er blomstret op de sidste år under corona. I nyhederne fortælles, at danskerne er begyndt at bruge naturen i et større og større omfang. Der er blevet og bliver stadig sat mange initiativer og projekter i gang, både på landsplan gennem fx DGI, DIF, Friluftsrådet, Naturstyrelsen m.fl. og i kommunerne, fx nye vandre- og MTB-ruter samt nye shelterpladser kommer til. Ude på skolerne er disse med til at kunne give en endnu mere spændende og varieret natur- og udelivsundervisning.

Gennem Fælles Mål er det obligatorisk, at eleverne fra 6.-9. klasse skal undervises i natur- og udeliv i idrætsundervisningen og gøre sig erfaringer med at være i, passe på, bruge, finde rundt i samt konkurrere i eller mod naturen og derigennem få gode oplevelser og kompetencer til at begå sig i naturen.

Det faglige indhold kan inkludere flere retninger af natur- og udeliv fra øvelser med kompas, overnatningstur i shelter og bivuak, mad lavet på bål, lære at binde knob til opsætning af tørresnor, bivuak mv. uden at ødelægge træerne samt at bruge naturen til at dyrke idræt i eller mod naturen, fx orienteringsløb og adventure race. Derimellem ligger et væld af aktiviteter i naturen, som kan bygge på oplevelser i naturen som træklatring, aktiviteter på vand som kano, teambuilding i naturen osv.

Der er udviklet mange forskellige forløb og undervisningsmidler, der kan understøtte undervisningen i natur- og udeliv i skolen, så at natur- og udeliv bliver et emne, der gerne skulle være med i lodtrækningen, når eleverne trækker fra de to puljer ved prøven i idræt i 9. klasse.

Oplevelser i naturen er med til at styrke elevernes kompetencer og få dem til at føle sig kompetente til at bruge naturen fremadrettet i deres voksenliv - og dermed at benytte naturen i større omfang til både motion og til oplevelser, og i undervisningen lærer eleverne samtidig at passe på naturen, når de færdes i den.

Oplevelser som vandring i bjerge, store skove, MTB i Alperne, via ferrata, kano og kajak, langrend i ødemarken mv. er oplevelser, som voksne gerne giver sig i kast med, men for at elever kan se sig selv på de større ture og udfordringer langt ude i naturen og beriges med naturoplevelser, har de bl.a. brug for kompetencer til at kunne pakke udstyr til en overnatning i naturen, lejrpladsslagning, lave mad over bål, finde vej med kompas, lave motion og idræt i naturen, prøve at dyste mod naturen i fx idrætskonkurrencer på tid, hvor muskler og puls får lov til at arbejde, eller aktiviteter, hvor der er lagt vægt på at styrke samarbejdet og give hinanden forskellige opgaver i en gruppe for at få en god oplevelse. Det giver eleverne en kompetence, der kan vække interessen for at bevæge sig ud i og opleve naturen - også efter de forlader grundskolen.

Herunder er eksempler på tematiserede indholdsområder med natur- og udeliv fra Fælles Mål, der kan se sådan ud:

 • Natur- og udeliv + Samarbejde
 • Natur- og udeliv + Fysisk træning
 • Natur- og udeliv + Idrætten og samfundet
 • Natur- og udeliv + Normer og værdier.

Fælles Mål: Eleverne skal efter 7. klasse kunne:

 • Gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier
 • Have viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier

Samt

 • Planlægge enkle friluftsaktiviteter
 • Have viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.

Fælles Mål: Eleverne skal efter 9. klasse kunne:

 • Vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand
 • Have viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og vand

Samt

 • Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand
 • Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter.

Her finder I forskellige links til hjælp til planlægningen af natur- og udelivsundervisning:

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.

Forside af bladet Praksis 8 2022

Denne artikel er udgivet i Praksis 8, 2022.