Gå til hovedindhold

"Fra nu af vil jeg kun tale tysk i mine tysktimer"

Berlin dannede rammen om en oplevelsesrig efteruddannelsestur med lærere fra hele landet.

Af Kim Østerskov Andersen, Ulla Krogsgaard og Kirstine Jordan, pædagogiske konsulenter for fremmedsprog og internationalisering

Rammen omkring dette efteruddannelseskursus var GLS (German Language School), hvor tysklærerne havde mulighed for at udvikle deres sproglige, didaktiske og kulturelle kompetencer. 

Lærerne havde stor mulighed for at stifte bekendtskab med det internationale miljø på GLS. Forud for kurset i Berlin tog lærerne en onlinetest, som blev fulgt op af en samtale med en af de tyske undervisere. Derefter blev lærerne opdelt efter den fælles Europæiske Referenceramme for sprog (A1-C2), og der var mulighed for at arbejde med egne sprogkundskaber og stifte bekendtskab med andre tyskstuderende fra Europa og resten af verden. 

Kurset var et intensivt kursus, hvor lærerne havde 4 lektioners undervisning efterfulgt af 2 lektioner med et didaktisk og pædagogisk indhold. Her blev undervist i alt fra musik i undervisningen, læsestrategier, tysk historie, fonetik og mundtlighed. Et spændende indhold, hvor lærerne havde mulighed for at byde ind med egne erfaringer og efterfølgende kunne bruge øvelserne i deres egen undervisning.

Udover tyskundervisningen havde vi planlagt besøg på relevante museer, boghandlere, spisesteder, attraktioner m.m. Derudover arrangerede lærerne selv ture som eksempelvis teater-, biograf- og museumsbesøg eller vandreture i Berlin. 

Alt i alt en uge med en masse oplevelser og et spændende fagligt indhold, som gjorde lærernes kendskab til den tyske kultur og sprog samt Europa langt større end først antaget. 

- Jeg har overskredet mange grænser i forhold til at kaste mig ud i ting, hvor jeg var usikker på egen formåen. Jeg vendte tilbage med en gejst - fra nu af ville jeg forsøge kun at tale tysk i mine tysktimer.

- Intenderet udbytte: Forøge, forny og forfine mine tyskkundskaber.

- Vi sparede også med hinanden ind imellem aktiviteterne.
Deltagere på efteruddannelseskurset

Efteruddannelse med Erasmus+ midler

CFU Absalon har gjort en indsats for sprog- og efteruddannelse af tysklærere, hvor vi gennem Erasmus+ midler har fået støtte og dermed mulighed for at kunne gennemføre to efteruddannelsesprojekter i efteråret 2023 og igen i januar 2024. Der har stort set ikke være egenbetaling for deltagernes skoler. Formålet med støtten fra EU er i vores tilfælde at udvikle tysklærernes sproglige kompetencer, danne netværk af tysklærere på tværs af landet samt at få internationale kontakter. Ydermere er der fokus på lærernes kompetencer i fremmedsprogsdidaktik samt kendskab til den tyske kultur.

Kontakt:

Kim Østerskov Andersen (kian)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Kirstine Jordan (kirj)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg