Gå til hovedindhold

Fokuseret feedback i fremmedsprog

Bliv inspireret til at lave en undervisning, der understøtter læring og tilgodeser alle - uanset faglig kunnen.

Af Ulla Krogsgaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Mange lærere fortæller, at spredningen i sprogfagene (især i engelsk) bliver større og større, dvs. at afstanden mellem elevernes faglige kunnen vokser. Udfordringen er med kort forberedelsestid at lave en undervisning, der tilgodeser alle. I den forbindelse jeg vil pege på følgende 3 faktorer, der kan understøtte læring for alle:

 1. Tydelige mål
 2. Fra planlægningsstart indtænke et analogt eller digitalt produkt i hvert tema
 3. Fokuseret feedback undervejs i processen.

De to første punkter er tæt forbundne. Når et nyt tema skal planlægges, kan læreren med fordel tænke i et baglæns design (allerede introduceret i 1949 af Ralph W. Tylor), dvs. fra begyndelsen planlægge det analoge eller digitale produkt, forløbet skal ende med. Et eksempel: 5. klasse skal arbejde med Fairy tales. Produktet kunne tænkes at være:

 • Selv at skrive et eventyr
 • Indtale et kendt eventyr med god stemmeføring
 • Lave en datingside i Wix, hvor kendte eventyrkarakterer skriver og svarer på kontaktannoncer
 • Bygge et mash-up-eventyr i Lego, efterfølgende tage billeder og sætte tekst til i app’en BookCreator.

Mulighederne er mange. Ved at tænke i produkter fra begyndelsen tvinges læreren til at vurdere, hvilke byggeklodser der er nødvendige for, at eleverne kan nå i mål. Dvs. at al grammatik og formfokus, som er nødvendigt for et godt produkt, bliver funktionel og afhængig af konteksten. Grammatikundervisningen giver således umiddelbart mening for eleverne og huskes dermed meget lettere. Input bliver derved til intake (dvs. indlæres).

Jeg har valgt, at elevernes produkt er et skrevet mash-up-eventyr i engelsk (det betyder, at eleverne blander to eller flere eventyr og skriver et helt nyt). De elementer, eleverne får brug for, er således:

 • Læse mange eventyr på engelsk
 • Kendskab til genretræk og ordforråd på engelsk
 • Chunks (dvs. ordforbindelser) for begyndelse og slutning af et eventyr
 • Regler for overskrifter på engelsk
 • Arbejde med datid
 • Arbejde med tillægsordenes betydning og bøjning
 • Arbejde med overgange og forbindere.

Kriterierne for elevernes byggesten, så produktet kan blive en realitet (her formuleret som elevernes egen tjekliste).

Eventyrskrivning checkliste

Fokuseret feedback med stilladseringsark

Selve skriveprocessen kan med fordel deles op i små bidder. Og det er netop i processen, at det giver mest mening at give feedback. Mange studier viser, at det er i processen, elever er mest motiverede og modtagelige for at rette sig efter feedbacken, revidere og ændre sprog og form.

Eleverne skriver en indledning til deres tekst (her: mash-up fairy tales) og hænger dem op på væggen i klassen. På hver side af teksten hænges et ark karton i hver sin farve, fx orange og grøn. Eleverne giver nu feedback på hinandens indledninger ud fra ét af tre kriterier, fx 1. Headlines, 2. Fairy Tale  Words, 3. Adjectives. De korte anvisninger skrives på post-its og sættes på de farvede ark karton. Positive bemærkninger sættes på det orange, forslag til forbedringer på det grønne.

For at kunne gøre dette kvalificeret skal eleverne have hjælp og tydelige anvisninger af læreren. Dette kan gøres med stilladseringskort som nedenfor. Disse giver idéer til, hvordan feedbacken kan formuleres, både den positive og den udfordrende.

En-to elever har ét stilladseringskort og går rundt og giver feedback på en kammerats indledning ud fra netop det kriterie, kortet beskriver. Når tiden er gået, har alle tekstbidder fået positiv og konstruktiv feedback ved hjælp af post-its og den grundige stilladsering forinden. Nu får alle elever deres indledning med tilhørende orange og grøn feedback og kan dels glæde sig over den positive feedback og revidere indledningen i forhold til de modtagne forslag til forbedringer.

At arbejde med feedback på denne måde er motiverende og kvalificerer eleverne til at være opmærksomme sprogbrugere. Når indledning således er på plads, kan man arbejde med selve handlingen i teksten på samme måde, men med andre stilladseringskort.

Eventyrskrivning feedback liste

Eksempler på elevers stilladseringskort til at arbejde med fokuseret feedback. Børnene har mulighed for direkte at benytte sig af den formulerede feedback, at omskrive eller at skrive noget helt tredje. Afhængigt af klassetrin, emne, niveau og erfaring ser kortene selvfølgelig meget forskellige ud.

Bemærk, at al feedback og revision foregår under skriveprocessen i klassen. Når forløbet er slut, er eleverne klar til at præsentere deres færdige produkter. Er disse digitale, kan de umiddelbart deles med forældre, naboklassen, en venskabsklasse m.m., og der bliver således tale om autentisk kommunikation med mening. De færdige produkter kan let evalueres, læreren kan vurdere progressionen, og klassens samlede produktion vil være kendetegnet ved stor individuel variation – altså en naturlig differentiering.

Er produktet analogt, kan der tages billeder, som deles digitalt.

Har klassen opnået lidt erfaring med fokuseret feedback, kan læreren med fordel:

 1. Spørge den enkelte, hvilken feedback der var mest brugbar?
 2. Spørge ind til nye kriterier på stilladseringskortet, eleven synes, kunne være brugbare? Denne måde at arbejde med feedback på er selvfølgelig ikke forbeholdt engelsk.

Vil du vide mere:

På CFU Absalon har pædagogiske konsulenter for fremmedsprog Marianne Hubert (tysk, mkh@pha.dk) og Ulla Krogsgaard (engelsk, ukr@pha.dk) afholdt en del kurser på Sjælland med titlen Feedback og differentiering i fremmedsprog. Send en e-mail for yderligere information.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Praksis 6 forside

Denne artikel er udgivet i Praksis 6, 2021.