Gå til hovedindhold

En på kassen

Brug CFU’s materialekasser til at understøtte arbejdet med læremiddeldidaktik på skolen.

Af Rikke Egeberg, CFU-konsulent for de pædagogiske læringscentre og fysiske læringsmiljøer, CFU Absalon

Hos CFU er der mulighed for at låne et utal af materialekasser og -sæt inden for stort set alle fagområder. Materialekasserne har masser af potentiale til at arbejde med styrkelse af en fælles læremiddelkultur på skolen – bl.a. understøttet af PLC.

Du låner læremidlerne via mitCFU.dk, og læremidlerne bliver kørt til din skole med CFU-bilen. Nemmere bliver det næsten ikke.

Materialesættet "Filosofikasse indskolingen"

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre står der bl.a. i formålet, at PLC:

§ 1. …arbejder for at fremme alle elevers faglige og alsidige udvikling og trivsel ved at understøtte, inspirere og udvikle lærernes og pædagogernes didaktiske og pædagogiske praksis og udvikle undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne.

Desuden fremhæves det, at:

§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter: 

1. Skaber overblik over og vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler.

Hos CFU er kerneopgaven at udlåne læremidler og tilbyde vejledning i brugen af dem. Du låner læremidlerne via mitCFU.dk, og læremidlerne bliver kørt til din skole med CFU-bilen. Nemmere bliver det næsten ikke.

Materialesættene har et helt særligt potentiale på PLC. En materialekasse kan spænde vidt. Eksempler kan være filosofikassen, fortællerposen om Det gamle testamente, rygsækken med feltudstyr til en krible-krabletur med klassen, den store kasse med legemadvarer, der er eminent til begyndersprog osv. osv. Det er – næsten – kun fantasien, der sætter grænser. Fælles for alle disse materialesæt er, at der ligger gode og solide faglige refleksioner bagved.

Hvordan bruge materialekasser og -sæt på PLC?

På mange måder er arbejdet med materialekasserne på PLC lavthængende frugter. Materialerne er samlet, og der er vejledninger til materialerne. Herunder følger nogle eksempler på, hvordan I på PLC kan bruge CFU’s materialekasser i jeres arbejde med at løfte bekendtgørelsens intentioner: 

1. Lav udstillinger for eleverne på PLC

Vi ved, at udstillinger inspirerer og pirrer nysgerrigheden. Gør det til en vane, at I altid har en eller flere af CFU’s materialekasser hjemme på skolens PLC for at bruge som udstilling. Brug indholdet i kasserne som afsæt for at opstille undringsspørgsmål sammen med eleverne.

Det kunne fx være kassen Ret og Straf – om rettergang og straf. En kasse henvendt til mellemtrin og udskoling. I kassen finder I bl.a. 6 rekonstruerede strafferedskaber: Gabestok, fodlænke, håndlænke, fedel med tråd og klokke, fangelænke, knibestang samt beskrivelseskort til redskaberne. Kassen beskriver en konkret retssag fra 1727.

Med sådan en kasse har I utallige muligheder for at gå i dialog med eleverne. I kan rette fokus på den sproglige udvikling – er der fagord, der er ukendte? Hvad tror vi, at disse materialer blev brugt til? Hvad ved vi? Bruges sådanne remedier i vores tid?

Med udstillinger af materialekasser på PLC vækker I elevernes nysgerrighed. Samtidig har I en nem måde at lave nye, løbende udstillinger, der sikrer, at der altid er noget relevant nyt og spændende at komme på PLC efter.

Materialesættet "Food"

2. Sæt fokus på fagene og inspirér kollegaerne

Jeg har oplevet fine eksempler på PLC’er, der som led i skoleårets planlægning bestiller materialekasser hjem til hele skoleåret inden for de forskellige fagområder. Så er én måned helliget de naturfaglige fag, en anden måned måske sprogfagene, idræt, dansk osv. Underviserne ved på forhånd, at i fx september måned er der masser af inspiration til dem at hente inden for deres fag.

Den faglige udstilling bliver opstillet på PLC, så eleverne også kan have glæde og inspiration af den. Måske inviterer I de relevante faglærere til en uformel faglig drøftelse om, hvad de forskellige læremidler kan. Lav evt. samtalekort, så alle kommer til orde, og I samtidig pejler samtalen i en fagdidaktisk retning. Ved at gøre det til en helt naturlig ting, at de forskellige fagområder sættes særligt under lup, skaber I grobund for en kultur på skolen, hvor man drøfter, hvad det gode læremiddel er. Hvad det kan. Hvornår noget er bedre end noget andet.

3. Lav huskelister på mitCFU.dk og hjælp dine kollegaer

Som inspiration til den daglige undervisning har I med funktionen Huskeliste på mitCFU.dk mulighed for at inspirere jeres kollegaer og måske endda helt konkret hjælpe dem med at få overblikket over de mange muligheder, der ligger inden for deres fagfelt.

Huskelisterne kan naturligvis bruges til alle vores læremidler, men vil I som PLC’er gerne hjælpe en type af læremidler på vej, er huskelister et fint hjælpende prik på skulderen til kollegaerne. Rigtigt mange steder bliver der givet udtryk for, at de digitale læremidler og skærmen fylder meget i elevernes læringshverdag. At man sidder ned meget af tiden. Med et fokus på materialekasserne og en venligt sendt huskeliste, når I har kigget i årsplanerne, kan I på PLC motivere til, at nye metoder kommer i spil i undervisningen.

4. Brug materialekasser til den konkrete drøftelse på fagteammødet

Med PLC-kasketten på er mange af jer ude for at facilitere faglige drøftelser på fagteammøder eller andre faglige praksisfællesskaber. I jeres arbejde med indsatsområder vil det være en oplagt måde at facilitere de faglige snakke med afsæt i noget helt konkret fra et materialesæt.

Et indsatsområde omkring fx teknologiforståelse på jeres skole kan i høj grad hjælpes på vej gennem disse materialer og vil sikre, at drøftelserne både bliver konkrete og med mulighed for at løfte sig til fælles forståelser af en given indsats. Hvad skal indsatsen bidrage med på jeres skole? Hvad gør I allerede, og hvor er der lavthængende frugter? Hvilke læremidler understøtter bedst det, I gerne vil?

Materialesættet "Krible-krable feltudstyr"

5. Fokus på at opbygge viden og udbygge viden – bring forskellige repræsentationsformer i spil

Thomas Illum Hansen fra læremiddel.dk har i sin glimrende artikel “Læremiddelanalyse – multimodalitet som analysekategori” peget på vigtigheden af at lade elever møde ny viden gennem forskellige repræsentationsformer. At visse læremidler opbygger viden, mens andre i højere grad udbygger den viden, eleverne allerede har. I den opbyggende kategori ligger den kropslige læring, arbejdet med genstande og visualiseringer i form af billeder, videoklip o.lign. i undervisningen. Jo mere symbolsk og abstrakt læremidlet bliver, desto mere kræver det, at eleverne har en opbygget viden forinden. 

Brug arbejdet med repræsentationsformerne til at tage en dialog med kollegaerne om, hvordan de med deres valg af læremidler sikrer, at de både arbejder opbyggende og udbyggende med elevernes viden. I materialekasserne fra CFU er der massevis af materialer, der netop har fokus på både at opbygge og udbygge. Der findes et utal af artefakter og muligheder for at understøtte, at eleverne kan bevæge sig væk fra skolen og ud og gøre konkrete erfaringer med det faglige stof. Som PLC vil I i høj grad kunne understøtte og inspirere jeres kollegaer ved at have en særlig opmærksomhed på netop repræsentationsformerne og deres forskellige tilstedeværelser i den daglige undervisning – alt sammen til glæde og styrke for jeres elever.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.