Gå til hovedindhold

Den obligatoriske prøve i musik efter 8. klasse

Få det hurtige overblik over lærerens undervisningsbeskrivelser og de to prøvedele i den obligatoriske prøve i musik efter 8. klasse.

Undervisningen i musik bygger på de tre kompetenceområder for faget. For at tilgodese disse områder er prøven todelt:

  1. En praktisk del, som viser færdigheder inden for disciplinerne musikudøvelse og musikalsk skaben.
  2. En lodtrukken teoretisk del inden for området musikforståelse, som består af færdigheds- og vidensområderne musikoplevelse, musikliv, musikhistorie, musikanalyse og musik i medier.

Nedenfor beskrives lærerens undervisningsbeskrivelser samt de to prøvedele.

Undervisningsbeskrivelse

Læreren beskriver ganske kort hvert delforløb i årsplanen i forhold til undervisningens organisering, indhold og arbejdsmåder, og hvordan der er arbejdet med de tre kompetenceområder. Se et eksempel i vejledningen side 7. Undervisningsbeskrivelserne giver eleverne overblik over årets undervisning og skal underskrives af skolelederen og gives til censor.

Den praktiske prøve

I god tid dannes grupper, der beslutter sig for et nummer, laver aftaler, arrangerer og øver sammen.

Til prøven fremfører eleverne fx 2 musiknumre (i alt 5-10 min.). Musiknumrene har grupperne selv valgt og forberedt i undervisningen og i fritiden.

Der bliver spillet guitar

Den teoretiske prøve

Anden del er en gruppeprøve. Grupperne trækker lod om ét af de fem færdigheds- og vidensområder inden for ’Musikforståelse’ (se ovenfor). Herefter udarbejder gruppen en disposition. Til prøven præsenterer hver elev sig selv og sin rolle i den praktiske del. Eleven fortæller ligeledes om sine faglige overvejelser i forhold til de fremførte numre. Herefter redegør gruppen for musikkens form og arrangementet. Til sidst laver gruppen et kort oplæg om det lodtrukne emne. 

Du finder et eksempel på en disposition i vejledningen side 11 samt bedømmelseskriterier side 13-16.

Vigtige datoer:

  • Senest 1. december indstiller skolelederen de elever, der skal til prøve.
  • Lodtrækning af færdigheds- og vidensområdet foregår senest 5 dage før den skriftlige prøve og tidligst den 1. april.
  • Undervisningsbeskrivelser samt plan over afvikling af prøven skal være censor i hænde senest 14 dage før afholdelse af prøven.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Praksis 6 forside

Denne artikel er udgivet i Praksis 6, 2021.