Gå til hovedindhold

Demokrati i skolen - elever som politikere i Vordingborg Kommune

Hvordan gør man demokratiet levende og vedkommende for unge mennesker? Det har Vordingborg Kommune et konkret bud på.

Af Karina Bruun Houg, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Hvordan gør man demokratiet levende og vedkommende for unge mennesker? Hvordan vedrører det deres liv? Hvordan bliver demokratiet så vigtigt, at unge mennesker føler sig ansvarlige for det og bliver aktive medspillere som demokratiske medborgere?

Disse spørgsmål har Vordingborg Kommune et konkret bud på. De har med gentagende succes afholdt “Demokratiets Dag” for alle kommunens 9. klasser.

Når vi rammer dem på deres egen virkelighed ...bliver mange af eleverne engagerede og har masser af holdninger
Samfundsfagslærere på Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune

Folkeskoleloven fremhæver, at folkeskolen ikke alene har en pligt til at lære eleverne om demokrati, men at skolen i sin funktion også skal fungere demokratisk ned i den enkelte klasse. Det er gennem elevernes skoletid, at de skal opnå kompetencer inden for deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Som samfundsfagslærer har vi et særligt ansvar i at sikre, at eleverne opnår kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Vi skal udvikle elevernes scenariekompetence gennem autentiske læringsmiljøer, således at skolen vedrører elevernes hverdags- og samfundsliv.

Demokratiets Dag - et fælleskommunalt forløb om demokrati

Formålet med Demokratiets Dag er at arbejde lokalt med demokrati og demokratisk forståelse. Eleverne skal udarbejde og efterfølgende drøfte udvalgte forslag til forbedring af ungelivet i Vordingborg Kommune.

Det indledende arbejde foregår i klasserne, hvor to udvalgte, kommunale ressourcepersoner holder et oplæg og initierer opstarten på elevernes arbejde. Eleverne udarbejder og indsender efterfølgende deres forslag til Demokratiets Dag.

De bedste forslag udvælges på tværs af kommunens 9. klasser. De cirka 28 elever (14 forslag), hvis forslag bliver valgt, skal sidde i byrådssalen og agere politikere med udgangspunkt i deres eget forslag. Demokratiets Dag bliver live-streamet på kommune-tv.dk, så alle elever kan følge med, også dem der ikke deltager i byrådssalen.

Efter Demokratiets Dag vil forslagene blive drøftet i Udvalg for Børn og Familie med henblik på at vurdere, om nogle af forslagene skal indgå i det videre politiske arbejde.

Rammesætning

  • Projektet bygger på et tæt samarbejde mellem skoleforvaltningen og de lokale politikere. Dette er ikke en forudsætning, men samarbejdet har understøttet projektets succes.
  • Projektet forudsætter 1-2 ressourcepersoner i kommunen, der kan igangsætte projektet (oplæg og initiering).
Lennart Brendstrup Laursen og Nanna Begtrup Kristensen samfundsfagslærere på Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune

Nanna Begtrup Kristensen og Lennart Brendstrup Laursen

Lennart Brendstrup Laursen og Nanna Begtrup Kristensen, de to initiativtagere bag projektet og samfundsfagslærere på Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune, fortæller, hvordan de ofte møder elever, der har den holdning, at politik og demokrati ikke interesserer dem, at de ikke har nogen mening om samfundet.

“Når vi rammer dem på deres egen nære virkelighed og i forløbet viser dem, hvordan andre beslutter på deres vegne, og hvordan det sker, så bliver mange af eleverne engageret og har masser af holdninger til, hvad de synes, der skal ske”, fortæller Nanna og Lennart.

Lennart og Nanna havde et ønske om, at deres idé med Demokratiets Dag skulle komme alle 9. klasser i kommunen til gode. De valgte derfor at kontakte og fremlægge deres projekt for skoleforvaltningen. I samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud og Skole i Vordingborg Kommune blev det dermed muligt at realisere deres tanker om Demokratiets Dag - som et fælleskommunalt forløb om demokrati.

Hvis I er mere nysgerrige på projektet, så kan I kontakte Lennart og Nanna på: rollespilsamfundsfag@hotmail.com 

Inspiration

På Gyldendals fagportal for samfundsfag, samfundsfag.gyldendal.dk (kræver abonnement), kan du finde en mere detaljeret beskrivelse af forløbet Demokratiets Dag samt en lærervejledning med hjælp til planlægning, gennemførelse og evaluering af forløbet.

Find andre materialer til demokrati i skolen på denne padlet.

På CFU har vi kendskab til mange forskellige åben skole-projekter og materialer om demokrati og medborgerskab. I kan kontakte os i forhold til vejledning, sparring og kurser. Find kontakt på kulturfagssiden.

Demokratiets Dag 2020 fandt sted den 4. februar i Byrådssalen (Vordingborg Kommune)

Du kan se videoer (live stream) fra Demokratiets Dag 2019 og 2020 på vordingborg.kommune-tv.dk (søg på Demokratiets Dag). Vordingborg Kommune blev kåret som årets ungdomskommune i 2020 af DUF.

Demokratiets Dag var en del af motiveringen. I sidste uge blev et forslag fra eleverne sidste år netop vedtaget i byrådet. På under et år blev det virkelighed.

Fem gode grunde til at arbejde med Demokratiets Dag

  1. Større og bedre kendskab til kommunen
  2. Viden om demokratiformer
  3. Forståelse for lokalpolitik
  4. Anvendelse og forståelse af argumentationsformer i praksis
  5. Opstart af eller opbakning til kommunalt ungeråd

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Læs med her.

Forside af bladet Praksis 4

Denne artikel er udgivet i Praksis 4, 2020.