Gå til hovedindhold

Bliv klar - til valgfagsprøven i håndværk og design med analoge læremidler

Som HD-lærer kan man godt få lidt sved på panden, når man læser om mål og forventninger til prøven. CFU-konsulenten foreslår en række læremidler, der hjælper dig og dine elever godt på vej.

Af Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent for håndværk og design, innovation og entreprenørskab samt pædagogik

Nogle af de analoge læremidler, du kan låne på mitCFU.dk

Forberedelse til valgfagsprøven

Der forventes høje praktiske færdigheder og teoretisk viden af grundskolens elever, når de skal til valgfagsprøven i håndværk og design, hvis man læser Fælles Mål og prøvevejledningen. Som HD-lærer kan man godt få lidt sved på panden, når man læser disse mål og forventninger. Kunsten i undervisningen er at få den praktiske læring til at spille sammen med de mere teoretiske sider af faget, så det giver mening for elevernes samlede læring.

Fagbegreber som fx designproces, finish, funktion, korntype, materiel kultur, materialeafprøvning, mockup, prototype, træart, værnemidler og æstetisk udtryk forventes eleverne at have nogenlunde styr på til prøven. Men disse fagbegreber kan være svære at forstå betydningen af og endnu mere at anvende i praksis. Det kan godt være, at læreren anvender disse begreber i den daglige undervisning, men nogle elever har svært ved huske og anvende begreberne i praksis! Hvordan kan læreren så i højere grad få eleverne til at huske og anvende disse begreber i undervisningen og til prøven? 

Lån elevernes arbejdsbog

En mulighed kunne være at anvende en ”taskebog”, som eleverne kan tage med hjem og forberede sig til det tema, som læreren gennemgår ved dagens undervisning, som fx bogen ”Håndværk og design – valgfag og prøve – arbejdsbog”, der er skrevet af Lene Pors og Johanne Ridley Remming og udgivet af Gyldendal. Bogen kan lånes på mitCFU.dk hos CFU Absalon i klassesæt.

I arbejdsbogen er der en del opgaver, som eleverne med fordel kan forberede sig på hjemme, eller opgaverne kan også anvendes som gruppearbejde i forbindelse med undervisningen. Der er fx beskrivende opgaver, hvor eleverne skal beskrive forskellige typer af træ, metaller og tekstiler, hvilket er med til at give eleverne et overblik over mangfoldigheden af materialer i håndværk og design. Der er også opgaver om designprocessen, hvor eleverne kommer rundt om designbegreber som moodboard, krydsmetoden, design som problemløsning, fabulerende formgivning, persona, mockup samt model i målestok. Desuden kommer bogen også rundt om, hvordan eleverne tegner en arbejdstegning og planlægger deres praktiske arbejde.

I slutningen af arbejdsbogen forberedes eleverne til den kommende valgfagsprøves form, krav og opbygning, som beskrives i et let tilgængeligt sprog, hvilket er en hjælp for både læreren og eleverne, så de har et fælles referencepunkt frem mod prøven.

Grundfagligheden i håndværk og design

Berit Madsen, Anne Margrethe Vej, John Schlander og Jørgen Mogensen har sammen skrevet bogen ”Elevens bog i håndværk og design”, som er udgivet på DS Forlag, som er relevant til at forberede eleverne til valgfagsprøven. Bogen vil i løbet foråret 2023 være at finde i CFU Absalons bogsamling, så søg efter bogen på mitCFU.dk, når dette nummer af Praksis er på gaden. Bogen er velegnet allerede fra mellemtrinnet, men kan absolut også anvendes på valgfagsniveau.

Med ”Elevens bog i håndværk og design” får læreren en god håndsrækning til at understøtte sin praktiske undervisning. Bogen kommer rundt om mange af de materialer, værktøjer og teknikker, som anvendes inden for træ, metal og tekstil. Fx beskrives der i bogen de mange forskellige træarter, som findes i Danmark, og som kan anvendes i det praktiske arbejde. På metalsiden er der beskrivelser af aluminium, kobber og messing, og hvordan disse materialer kan bruges i undervisningen. De bløde materialer, som fx uld, bomuld, stoffer, mønsterpapir, strygelim, fibervat/pladevat og garn, er også beskrevet i forhold til mulige anvendelsesformer. Inden for alle af bogens materialeformer er der beskrivelser af teknikker og værktøjer, som kan anvendes af eleverne i undervisningen.

Bogen giver dermed et kort og præcist overblik over, hvor omfangsrigt håndværk og design er på det praktiske plan, og derved giver bogen eleverne et fagligt overblik, som de kan anvende i forbindelse med valgfagsprøven, når de fx skal argumentere for deres valg af materialer og teknikker ved den mundtlige del af prøven.

Praktisk læring vs. boglig læring i håndværk og design 

I min optik kan god HD-undervisning ikke læres ved at læse i en bog om håndværksmæssig praksis. Håndværk læres bedst med værktøj, teknikker og materialer i hånden og gennem praktiske øvelser og arbejde, som giver eleverne mulighed for at beherske håndværket. Men ved at inddrage de ovenstående bøger i undervisningen skaber læreren en helhedsforståelse for eleverne, som også kan skabe retning og mening i den praktiske undervisning og ved valgfagsprøven.

Bo Ditlev Pedersen (bdp)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.