Gå til hovedindhold

Konferencen Børnehaveklasseleder 2024

Ny faglig viden og inspiration til din hverdag i børnehaveklassen.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 10. april 2024, og derefter så længe der er ledige pladser.

Tid: 16. maj 2024 kl. 9-15.45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R24-105). 

Program

8.30 - 9.00 Ankomst og morgenmad

9.00 - 9.15 Morgensang og velkomst

9.15 - 10.15 “Lav tærskel og højt til loftet” v/ Maria Ulrik Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

10.15 - 10.40 Pause

10.40 - 12.00 Differentieret stationsundervisning som ramme for tematiske forløb i børnehaveklassen v/ Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, CFU UCL

12.00 - 13.00 Frokost og udstilling

13.00 - 14.40 Workshop

14.40 - 15.00 Pause

15.00 - 15.40 Leg og latter med sprog og tekster v/Kenneth Jakobsen Bøye, forfatter og redaktør 

15.40 - 15.45 Tak for i dag.

Oplæg

”Lav tærskel og højt til loftet”

v/ Maria Ulrik Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Dette oplæg vil komme med vigtige perspektiver ind i, hvad en ”Lav tærskel og højt til loftet”-didaktik bygger på. Der sættes spot på underviserens didaktiske kompetence som en vigtig forudsætning for at skabe et differentieret læringsmiljø til gavn for alle elever. Undervejs præsenteres konkrete eksempler på praksis, som kan bruges til direkte inspiration i undervisningen i morgen.

Differentieret stationsundervisning som ramme for tematiske forløb i børnehaveklassen

v/ Louise Duus Skovbjerg, pædagogisk konsulent, CFU UCL

Spredningen i elevernes faglige niveau bliver stadig større, og stationsundervisning kan være ét af de greb, der anvendes i målet om at tilrettelægge og gennemføre en differentieret sprog-, læse- og skriveundervisning. Oplægget kommer omkring stationsundervisning som metode og kommer med inspiration til tematiske forløb, som du kan bruge i egen klasse. Relevante læremidler fra CFU inddrages også i oplægget.

Leg og latter med sprog og tekster

v/ Kenneth Jakobsen Bøye, forfatter og redaktør, @boernebogsnoerd

Elever i børnehaveklassen skal lære bogstavernes form, navn og lyd.
Men de skal også lege og eksperimentere med sprog og tekster. De skal forblive nysgerrige, videbegærlige og få lyst til at lære mere.
Få idéer til, hvordan du arbejder med sprog og tekster, hvor eleverne er aktive, kreative og undersøgende.

Workshops

1) Sæt krop og sprog i bevægelse v/Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

På denne workshop får du en masse konkrete idéer til forskellige øvelser og aktiviteter, hvor eleverne får leget, trænet deres motorik og koordination, brændt krudt af, finder ro og fordybelse og oplever glæde ved sproget. Der vil blive mulighed for at dele en god idé, og du får helt sikkert en masse god inspiration, som du kan gå hjem og afprøve med dine elever. 

2) Nej, det er ikke en harmonika – det er en tunnelbog! v/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for billedkunst, CFU Absalon 

På denne workshop arbejder vi med tunnelbøger, som er en sjov måde at lade eleverne lave flotte scenarier i undervisningen samtidigt med, at de lærer om forgrund, mellemgrund og baggrund i billeder. Tunnelbøgerne klippes og foldes i karton, og på den måde får eleverne erfaringer med nogle grundlæggende færdigheder, for de skal klippe med saks, tegne, male, lime og folde. 

3) Træd ind i bogens univers og skab magiske skrivekræfter hos dine elever v/ Ann-Louise Farnov, børnehaveklasseleder og Maria Ulrik Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

En lille bog med få ord kan åbne en verden af muligheder for viden om verden og ord, den kan åbne døren til fantasien og give eleverne troen på, at de har magiske skrivekræfter.

På denne workshop bliver du præsenteret for konkrete eksempler og øvelser fra praksis, som kan inspirere til din praksis. 

Med udgangspunkt i bogen “Orm får en ven” bliver opdagende skrivning, læsestrategier, ordforrådstilegnelse, bogstavindlæring og vurdering af elevtekster kogt sammen til en meningsfuld læse- og skriveundervisning, der giver eleverne troen på, at de kan skrive.

4) Matematisk opmærksomhed er noget, vi taler om v/ Lone Iversen, børnehaveklasseleder og Margit Holm, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

På workshoppen arbejder vi med faglige pointer inden for kompetenceområdet. Elevernes matematiske forståelse er afgørende at fange. Vi arbejder med, hvilke greb og hvilke aktiviteter der kan være et godt afsæt for forståelse og kommunikation om antal, tal og former. Ønsket er, at undervisere og elever taler om og er aktive gennem aktiviteter med lav indgang og højt til loftet. Du får aktivitetsforslag med hjem til din undervisning.

Arrangører