Gå til hovedindhold

Historielærernes dag 2024

Under overskriften "Danmarks historie fra nye vinkler" får du ny faglig inspiration til din historieundervisning.

Danmarks historie fra nye vinkler 

Der er mange gamle travere i historiefaget. Vi giver dem nyt liv, gennem nye perspektiver i forskellige tider og rum. Vi ser nærmere på enevældige konger, bondeliv og stavnsbånd samt folkets og demokratiets udvikling. Mød op og få faglig sparring og konkret inspiration til din historieundervisning. Det bliver kanon!

Målgruppe: Undervisere, formidlere og studerende i faget historie generelt, særligt historielærere i grundskolen.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 19. september og derefter så længe, der er ledige pladser.

Tid: Torsdag d. 24. oktober 2024
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1175 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (R24-142). 

OBS: Konferencen afholdes også d. 23. oktober 2024 i Jelling hos CFU UCL

Program

8.45 - 9.30 Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

9.30 - 9.45 Velkomst og sang

9.45 - 10.30 Nyt perspektiv på Frederik 5. – den elskværdige europæer v/ historiker og forfatter Søren Mentz

10.30 - 10.40 Pause - kort besøg ved forlag og stande

10.40 - 11.30 Dengang vi var bønder – kanonpunktet Stavnsbåndets ophævelse i et antropologisk og bæredygtigt perspektiv v/ ph.d. Margit Eva Jensen og underviser på læreruddannelsen

11.30 - 11.40 Pause - kaffe og frugt. Kort besøg ved forlag og stande

11.40 - 12.35 Workshop-runde 1 á 55 minutter

12.35 - 13.20 Frokost. Besøg ved forlag og stande

13.20 - 14.15 Workshop-runde 2 á 55 minutter

14.15 - 14.45 Kaffe og kage. God tid til at besøge forlag og stande

14.45 - 15.30 Sæt ild i historietimen med nye blik på fortiden! v/ ph.d. René Karpantschof, historiker og forfatter

15.30-15.40 Afrunding - farvel og på gensyn!

Oplæg

Nyt perspektiv på Frederik 5. – den elskværdige europæer

v/ historiker og forfatter Søren Mentz

At en gruppe billedkunstnere smed Frederik 5.s buste i Københavns Havn skabte kortvarigt historisk bevidsthed: Hvem var denne ukendte konge, og var han virkelig ansvarlig for den danske slavehandel? Det blev en god ”trigger”. Sørens bog, årets historiske bog 2023, om Frederik d. 5., aktualiserer historien, men gør det på fortidens præmisser. 

Dengang vi var bønder – kanonpunktet Stavnsbåndets ophævelse i et antropologisk og bæredygtigt perspektiv

v/ ph.d. Margit Eva Jensen og underviser på læreruddannelsen

Stavnsbåndets ophævelse er det ene af to punkter på kanonlisten, der omhandler ’menneskets samspil med naturen’. I Margits oplæg giver hun eksempler på, hvordan du kan arbejde med kanonpunktet forstået som ’Dengang vi var bønder’.

Sæt ild i historietimen med nye blik på fortiden! 

v/ ph.d. René Karpantschof, historiker og forfatter

René fortæller danskernes historie ved at fokusere på deres største uenigheder og vildeste indbyrdes kampe. I bogen, De stridbare danskere 1848-1920, gør han op med myten om en særlig dansk fredsommelighed og fællesskabsånd. Det åbner op for drama og forskelligheder, så det er nemmere, også for børn og unge, at finde fortidige mennesker og holdninger at identificere sig med. Renés næste bog bliver De ekstreme danskere 1921-1939.

Workshops

A. AI i historieundervisningen
Jelling: v/ Esben Bækkelund Jensen, lærer og pædagogisk it-konsulent i CFU VIA
Roskilde: v/ Daniel Ingebrigtsen, lærer og pædagogisk it-konsulent i CFU Absalon 
Styrk dine elevers kildekritik og historiebevidsthed med konkrete og tilgængelige AI-redskaber. Vi tager afsæt i kontrafaktion i forhold til at bruge teknologien meningsfuldt i historiefaget.

B. Folkedrab på skoleskemaet 
v/ Solvej Berlau og Stine Thuge, undervisere og lærebogsforfattere
Undervis om Holocaust og andre folkedrab. Med udgangspunkt i undervisningsbogen ”Vejen til folkedrab” arbejder vi i denne workshop med konkrete forslag til øvelser til brug i klasseværelset.

C. Historiske sange fra Højskolesangbogen
v/ Stefan Teilmann Laub Nielsen, lektor og underviser på læreruddannelsen
En historisk sang kan fortælle os om den fortid, som den beskriver, og den samtid, som den blev til i. Historiske sange er ikke fra 1800-tallet – der skrives nye sange om historien, og nye melodier kommer til. Syng, lær og reflekter i fællesskab. Workshoppen giver inspiration til forskellige historiske sange til forskellige historiske emner og temaer – med helt nye perspektiver. 

D. Praksisorienterede tilgange til kildemateriale med Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum
v/ Anders Sinding, museumsinspektør, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum
Som deltager på denne workshop inviteres du til selv at vække fortidens kilder til live gennem praksisorienteret arbejde med 1700-tallets skriftlige og ikke-skriftlige kildemateriale. Du præsenteres for forskellige tilgange og ressourcer til livet under stavnsbåndet, som anvendes på Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, til at konkretisere begivenheder og begreber.

E. Brug genstandene omkring dig som kilder i 3.-9. klasse
v/ Falihos - Foreningen af lærere i historie og samfundsfag
Husker du genstande i din undervisning? På workshoppen vil medlemmer af Falihos’ bestyrelse inspirere dig til, hvordan hverdagsting kan indgå som læremidler i din historieundervisning.

F. Israel-Palæstina-konflikten: Hvordan kan vi undervise i begge perspektiver, udlægninger og fortællinger?
v/ René Bank Isager, lærebogsforfatter og master i Mellemøststudier
På denne workshop vil vi komme med konkrete, praksisnære eksempler på, hvordan man kan arbejde med Israel-Palæstina-konflikten på en måde, der inddrager begge parters perspektiver, fortællinger og udlægninger af konflikten. Der vil blive anvendt både skriftlige og ikke-skriftlige kilder til dette formål. Workshoppen vil også kigge på, hvor afgørende valget af ord og begreber er, når man arbejder med konflikten.

Arrangører

Karina Bruun Houg (kabh)

Adjunkt og Pædagogisk konsulent
Læreruddannelsen
Roskilde