Gå til hovedindhold

Dansk i indskolingen - praksisnære idéer til undervisningen (S24-219)

Dagen vil byde på et praksisnært oplæg, der tager udgangspunkt i et funktionelt lærings- og sprogsyn. Du vil blive præsenteret for idéer til en undervisning, som tager afsæt i elevernes sproglige ressourcer - og hvor der gennem samtale, læsning og skrivning bliver bygget bro fra elevernes hverdagssprog til et fagsprog.
Derudover vil du blive præsenteret for konkrete feedbackprocesser, som sætter fokus på elevernes stave-, læse- og skriveudvikling.