Gå til hovedindhold

Rum til sprog - Sproglærerens dag 2023

Du kan stadig nå at tilmelde dig: Konferencen byder på faglige oplæg og spændende workshops, som giver dig ny viden og inspiration til din fremmedsprogsundervisning.

Program

8.30 - 9.00      Ankomst og morgenmad

9.00 - 9.15      Velkomst v/ Marianne Hubert og Ulla Krogsgaard, CFU Absalon

9.15 - 10.15      Rum for læring v/ Rikke Egeberg  

10.15 - 10.30     Pause (lokaleskift)

10.30 - 12.00     Workshoprunde formiddag

12.00 - 13.00     Frokost og udstillinger 

13.00 - 14.00     Nyt fra BUVM v/ Marianne Ancker 

14:00 - 14:15     Pause (lokaleskift)

14:15 - 15:45     Workshoprunde eftermiddag

På dagen vil der være udstillinger fra diverse forlag.

Der afsluttes ved workshoppene.

Oplæg for alle: Rum for læring

v/ Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Rum for læring – om udvikling af den gode sprogundervisning gennem fokus på de fysiske læringsmiljøer.

Emner dit undervisningslokale af sprogundervisning? Hvor foregår undervisningen, og hvordan er I sammen om den? Hvad gør eleverne, og hvilke forskellige muligheder for handling og fx samarbejde har de? Kan rummets indretning styrke en mere differentieret undervisning og skabe nye rammer for lærerens rolle i læringsrummet?

Der er i stigende grad opmærksomhed på de sammenhænge, der er mellem dét, vi ønsker os, at der skal ske i undervisningen, og de fysiske rammer og artefakter, som undervisningen foregår i og med.
 
I oplægget undersøger vi, hvordan valg og indretning af læringsrummet medvirker til udvikling af den pædagogiske praksis i sprogundervisningen. For hvordan ser den gode sprogundervisning egentlig ud? Og hvilke betydninger kan rummet tilskrives?

Workshop formiddag:

F1  Skab rum for kulturen i en mundtlig sammenhæng

v/ Kim Ø. Andersen, lærer, lærebogsforfatter og kursusholder

På workshoppen skal du arbejde med elevernes mundtlige kompetencer med et kulturelt indhold. Hvis vi som lærere skal bringe elevernes motivation for at deltage mundtligt i tyskundervisningen i spil, skal den have et fokus på, at de kan forstå tysksproget kultur og formidle denne forståelse gennem små projekter i et autentisk læringsmiljø. Du får et indblik i det materiale, som eleverne skal arbejde med, og som kan bruges direkte i din egen undervisning. Workshoppen foregår i en vekselvirkning mellem tysk og dansk.

Målgruppe: Tysklærere i udskolingen.

F2  Forsøg med gruppeprøven i sprog (tysk og fransk)

v/ Ann-Kristin Henriksen, lærer

Er du også nysgerrig på gruppeprøven i tysk?  

På worshoppen får du indsigt i en gruppeprøves opbygning ved selv at gennemspille en. Hør om forberedelsen, bedømmelse og evalueringer. Få derudover konkrete eksempler på, hvordan prøveformen smitter af på den daglige undervisning.

En gruppe lærere har siden foråret 2021 arbejdet på at udvikle en gruppeprøve til folkeskolens andet fremmedsprog. Det har resultereret i, at de første skoler har fået lov til at anvende formen ved 9. og 10. klasses afgangsprøver. Forud for ansøgningen har arbejdsgruppen været igennem en del overvejelser, research og netværksarbejde. Gruppeprøven har været afprøvet i ti klasser. Prøveformen har dermed allerede bevist sin relevans. 

Målgruppe: Fransk- og tysklærere i grundskolen.

F3  Les films en classe de français

v/ Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent, CFU KP

Denne workshop sætter fokus på udvalgte kort- og spillefilm, som I kan streame fra mitCFU til jeres franskundervisning. Vi afprøver en række forslag til før-, under- og efter-aktiviteter, og vi ser på, hvordan disse kan understøtte arbejde med sprog og kultur og stimulere elevernes sprogproduktion. Vi drøfter, hvordan aktiviteter kan inddrages i jeres undervisning og tilpasses til jeres målgruppe.

Målgruppe: Fransklærere, der underviser på mellemtrin og udskoling.

F4  Rum til samtale og kommunikation i engelsk

v/ Lise Fenger Poulsen, pædagogisk konsulent, UC Syd

Hvordan støtter man som engelsklærer bedst sine elevers udvikling af et sammenhængende mundtligt sprog? En undervisning, hvor fluency og voksende ordforråd spiller sammen, og både svage og stærke elever kommer på banen i et trygt og dynamisk klasserum?

Få en hands on-intro til udvalgte aktiviteter og forløb med fokus på kommunikation, mundtlighed og ordforråd.

Målgruppe: Engelsklærere, der underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.

Oplæg for alle: Nyt fra BUVM

v/ Marianne Ancker, læringskonsulent, UVM

Mød ministeriets læringskonsulent, som  formidler sidste nyt vedrørende bl.a. prøverne, emu-respons og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets fokus på fremmedsprogsfagene.

Workshop eftermiddag:

E1 The Inclusive Creative Classroom (including black-out poetry and other fun ideas) 

v/ Ulla Krogsgaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Kender du black-out poetry? Mangler du inspiration til at arbejde kreativt med sprog - også med henblik på skriveøvelser til den daglige undervisning, der inkluderer alle elever? 

Så er du mere end velkommen på denne workshop, hvor du bl.a. får inspiration til kreative tasks i arbejdet med mindre skriftlige produktioner. Du kommer ligeledes til at afprøve black-out poetry, som giver eleverne mange muligheder for at lege med sproglige udtryksformer. Black-out poetry er digte, som fremstår ved, at man overmaler ord i en tekst (man ikke vil bruge) med en sort tusch.

Målgruppe: Engelsklærere, der underviser på mellemtrinnet og i udskolingen.

E2 Dine elever bruger Google Translate! Gør du?

v/ Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent, CFU KP

På denne workshop vil jeg gerne sætte fokus på anvendelse af oversættelsesmaskiner (OM) i sprogundervisningen. Vi går ombord i værktøjerne, afprøver dem og ser på, hvad de kan. Med afsæt i min undersøgelse af udskolingselevernes brug af og syn på OM i franskundervisningen drøfter vi de mulige pædagogiske implikationer for sprogundervisningen. Endelig diskuterer vi, hvordan vi kan tilrettelægge en eksperimenterende tilgang til OM. 

Målgruppe: Sproglærere, der underviser på mellemtrin og udskoling.

E3 Escape Rooms i tyskundervisningen

v/ Freja Lindberg, Gamemaster og lærer

I denne workshop omdannes klasseværelset til et vaskeægte escape room.

Med hjælp fra en Escape-Game-Generator gennemgås, hvordan I kan lave denne transformation, så det passer ind i netop jeres klasseværelse til netop de elever, I har, og til de undervisere, I selv er. I får selv hands on med materialet, når I på tid skal løse gåder, knække koder og fuldføre missionen.

Er du eventyrparat? Tør du udfordre rummet og dig selv?

Så vil jeg se frem til at se dig til et læringseventyr, der byder på låste døre og gemte skatte.

Målgruppe: Tysklærere i grundskolen.

E4 Teach English outdoors with movement and play!

v/ Lise Fenger Poulsen, pædagogisk konsulent, UC Syd

Når solen titter frem og vejret tillader det, er det tit en succes at tage engelsk med udenfor.

Kom til en workshop med fokus på leg og bevægelse i uderummet. Vi skal kigge på udvalgte traditionelle bevægelseslege, leg med rim og remser og begyndende læsning på fødderne.

Få en hands on-intro til udvalgte idéer og ressourcer til udeundervisning i engelsk.

Målgruppe: Engelsklærere, der underviser i indskolingen og på mellemtrinnet.

Tilmelding

Tilmeld dig her, så længe der er ledige pladser.

Ved tilmelding bedes du vælge 1 formiddags- og 1 eftermiddagsworkshop.

Tid: 23. marts 2023 kl. 9:00-15:45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. moms.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-106).

Arrangører

Marianne Hubert (mkh)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Ulla Krogsgaard (ukr)

Pædagogisk konsulent
Center for Skole og Læring
Vordingborg